Jdi na obsah Jdi na menu

Simona MONYOVÁ a Boris INGR

8. 8. 2011

 

 

Narodila se 17.3.1967 v Brně. Životní číslo 34/7

monyva--radix.jpg

 

 

Jako každý/-á/ ve znamení RYBY byla zřejmě ovlivnitelná a manipulovatelná, zároveň se sama snažila manipulovat citovým vydíráním a výbušnými emocemi / VENUŠE v BERANU a MARS ve ŠTÍRU/.  Pravděpodobně byla málo pružná /jen Měsíc ve vzdušném znamení/.  Lidé s rovinou senzitivity dokážou předvádět okouzlující bezbrannost nebo ostýchavé sebevědomí. Přitom emocionální energie se může nastřádat do výbušných rozměrů, mohou mít pocit, že by dokázali zabít. Dokáží strašně se vztekat. Zřejmě dramata sama vyprovokovala, protože je potřebovala pro svou tvorbu.V jejím horoskopu se MARS a VENUŠE nacházejí v opozici, a takový napjatý aspekt nese se sebou vždy nějaké drama v partnerském vztahu. Venuše v Beranu je slabá, MARS v ŠTÍRU je silný - to má taky svůj podíl.

 

 

monyova--cakry.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když analyzuji její osobnost z hlediska Kronobiologie, je vidět, že její Kronobiologický fyzický marker je „cholerický“ . Její trpělivost, síla brzdění je velice malá, jen 20 %, přitom aktivita, touha po změnách je vysoká, 79 % . Cholerik má v sobě obrovskou energii, není zrozen proto, aby seděl a meditoval, nebo se spokojil s nudným jednotvárným životem. Je schopen vybuchnout, protože touží po činu, a to okamžitě.

Když člověk na sobě pracuje, je schopen během svého života ke změně, u fyzického markeru o 15 až 25 %

Její Kronobiologický emocionální marker je „vášnivý“. Má sklon k rychlým změnám nálad, velký smutek, pláč /56%/, po krátké době to vystřídá veselý výbuch smíchu /73%/. Neumí emoce předstírat, nezůstane ani lhostejná.

 

V životě, když něco začala, emoce jí daly impuls /129/, fyzické vlastnosti /99/ sílu.

Jak je vidět, emoce měla silnější než průměr /100/, ale fyzické síly již tolik neměla.

 

Její intelektuální marker je „prakticky umělecká“ - intuice 26 %– logika 18%

Celkovou energii má slabou, intuitivní typ, poslouchá svou intuici. Ve svém konání je silně impulzivní, často způsobuje svému okolí překvapení. Řešení nějakých situací vidí v obrazech.

Její karmou bylo poznání PRAVDY- tarotová karta Ve svých románech analyzovala lidské vztahy, které nejsou harmonické ani  vyrovnané, ale plno emocionálních výbuchů. 

 

V jejím matrixu je vidět všechno, co potřebovala k psaní úspěšných románů: emoce /rovinu Senzitivity/, city /rovina Empatie/, dovednost /rovina Dovedností/.

Ale svůj životní úkol, který je představován prázdnými políčky, ovládnout a harmonizovat svou senzitivitu, to nezvládla. 

mony.jpg

4.jpg

 

 BORIS INGR nar. 11.3.1966 ŽČ 27/9 Patří k generaci,u které sešly planety Uran a Pluto v Panně v konjunkci a vytvořily opozici planety v Rybách. Jedná se o generační aspekt, který působí celé řadě lidí problémy buď v osobních vztazích, v pracovní nebo zdravotní oblasti. U Borise Ingra neznáme přesný čas narození, ale vypadá to tak, že u něho byly problémy v osobních vztazích. 

 

ingr-radix.jpg

 

 

 

 

15.png

 

Z radixu Borise Ingre je vidět, že emocionálně je mnohem vyrovnanější, než jaká byla Simona Monyová. Má sice hluboké emoce /Luna ve Štíru – ale s harmonickými aspekty/.

 

 

ingr-cakry.jpg

 

Jeho Kronobiologický fyzický marker je „středně-sangvinický“ /33%-55%/

Optimistický, středně aktivní, obvykle se svými silami dobře hospodaří. Svému prostředí se dobře přizpůsobí, snaží se s každým vytvořit dobrý vztah. Hledá kompromisy, nemá rád kolem sebe diskuse a nerovnováhu. V případě stresu se chová jako citlivě cholerický nebo melancholický typ.

Odolnost jeho nervové soustavy je mnohem vyšší. 

Míra trpělivosti 33%, taky ještě podprůměrná hodnota, ale spolu s jeho aktivní složkou /55%/ - je celkově stejně menší hodnota, než u Simony. Proto ani nemohlo být v jeho silách splnit všechny její rozmary. 

Když bereme čísla symbolicky, je tady řada mistrovských čísel, 33, 55, 44 – taky svědčí i větší vnitřní harmonii.

Jeho Kronobiologický emocionální marker je „empatický“. Má o něco vyšší schopnost dávat než přijímat, Značí to taky emocionální stabilitu a silné nervy. Je pro něho důležité, aby mohl své city vyjádřit, soucítit s jinými. Je schopen uplatnit, prosazovat vlastní emocionální potřeby, ale obvykle koná v prospěch jiných, umí se přizpůsobit. Vycítí, jako by čte emoce jiných, umí na druhého rychle se naladit.

 

Marker jeho intelektuální složky Produktivně-míchaný /Intuice 63% - logika 59/

Charakterizuje ho to nejvyšší intelektuální úroveň. Nejraději žije ve svých myšlenkách, pro něho je důležité vytvořit něco trvanlivého, nevzrušuje ho rychlý úspěch nebo peníze. Se svými myšlenkami může zůstat sám, protože zřídka se najde někdo, kdo by pochopil jeho duchovní úsilí. Jeho úkolem je získat vědění.

Z jeho matrixu vidět úkoly související se stabilitou /4/, ve svém životě měl vytvořit jistotu, hlavně fyzickou a materiální, s chybějící pětkou dostal výzvu, aby byl mezi lidmi zprostředkovatel a svobodný a nezávislý člověk. Osmička je číslo úspěchu, peněz, pravdy a moci. Něco z těchto výzev má možnost uskutečnit i ve vězení.

 

boris..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba ve znamení RYB, ale zřejmě se těžko vycházely a vzájemně se citově vydíraly, u Simony MĚSÍC v Blížencích, u Borise MĚSÍC ve ŠTÍRU, u Simony MARS ve ŠTÍRU, u Borise Mars v BERANU, to musely být vášnivé emoce. 

 

4.jpg

 

Na jejich vztah se teď podívám pomocí Kronobiologie. Kronobiologie umožňuje zkoumání na třech rovinách, na fyzické rovině /1.kolečko/, je to jako jiní lidé je vnímají a taky jako oni sami žijí ve vzájemné společnosti. Na emocionální úrovni /2. kolečko/, jak oni sami prožívají mezi sebou své pozitivní i negativní zážitky, změny, a po třetí na intelektuální rovině /třetí kolečko/, jak dva lidé dokáží spolu pracovat, přemýšlet a plánovat společnou budoucnost.

 

vztah-monyova-a-b.ingr.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět z obrázku, na intelektuální a emocionální rovině vznikla mezi nimi automaticky silná vazba – je to tehdy, když nejen červené kolečko /osoba ke které se vztahuje srovnání/ - ale i znak druhé osoby /křížek – Monyová/ je na nejbližším červeném výřezu daného kruhu.

Nazývá se to karmický vztah učitele a žáka.

Fyzicky jejich vztah se ukazuje spíš jako neutrální- na základě  svobodné vůle. V tomto případě jejich vztah určuje jejich základní vlastnosti a vzájemná láska. .

 

Na jejich vztah jsem se podívala i z hlediska numerologie.

 

jeste-spolu-v-pohode.jpg

 

V matrixu spodní řádek ukazuje fyzickou, prostřední řádek emocionální, horní řádek intelektuální rovinu. Jak je vidět, v jejich vztahu problémy a deficit měli v společné vůli, jak řešit své problémy /chybějící pětka/, a jak se postavit k moci a penězům.

Deficit na emocionální rovině.

Tady starší duše je Boris Ingr /fáze Luny 19,77 dní/, Monyová 5,66 dní. V karmickém koloběhu byla ještě na žákovské úrovni.

 

V den vraždy 3.8.2011 Boris Ingr byl na tom špatně fyzicky i intelektuálně - završil to tím, jak jsem slyšela, že se hrozně opil. Monyová byla emocionálně ve své kritické emocionální periodě, takže asi byla velice protivná. Ale intelektuálně se cítila na vrcholu, tak provokovala v nevhodnou dobu. Boris Ingr měl svůj špatný den, kdy se již neovládl.

 

 

ingr-a-mony-3.8.2011.jpg

 

12..png

 

 

 

monyova-a-b.ingr-hd.jpg

 

 

 

kep.png