Jdi na obsah Jdi na menu
 


Empatie

 

Empatie neboli vcítění označuje porozumění emocím a motivům druhého člověka. Pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky. Jde o to být schopný pochopit jak a proč člověk jednal tak, jak jednal, jaké z toho má pocity a jaký má na kteroukoliv věc názor, kdy jedná proti svému přesvědčení a kdy se naopak to, jak se chová navenek, plně ztotožňuje s tím, co cítí uvnitř.

/Wikipedie/

 

Podle Chronobiologické psychogenetiky /Kronobiologie/ - charakterizuje takového člověka emocionální stabilita a silné nervy. Je pro něho důležité, aby mohl své city vyjádřit, soucítit s jinými. Je schopen uplatnit, prosazovat vlastní emocionální potřeby, ale obvykle koná v prospěch jiných, umí se přizpůsobit. Vycítí, jako by čte emoce jiných, umí na druhého rychle se naladit.

 

emp..jpg

Jeho emocionální nádoba, duševní energie se obrací spíš ven, směrem k vnějšímu světu. To se ukazuje i v vnějších obrysech: emoce se ukazují aktivně v chování, v gestech, mimice, během hovoru. Jeho emocionální exprese, emocionální výraz se objeví jako empatie, soucit, dokáže poskytnout emocionální oporu, pomoc. Neshromažďuje emocionální napětí, své emoce dokáže ukázat světu, může se stát emocionálním vedoucím. Jeho komunikace je otevřená, milá, přátelská, v dobré náladě. Přitahuje k sobě lidí, je přirozený, není napjatý, ochotně a pozorně se otočí k jiným. Skutečně nosí v sobě vnitřní světlo, když lidé se k němu obrací, vyzařuje z něho duševní světlo. Jeho komunikace vyzařuje duševní teplo.

 

Empatický typ má velice citlivou duši, ve svých lidských vztazích dělá chybu tak, že příliš důvěřuje jiným lidem. Často je závislý na svém okolí, snaží se vyhovět za každou cenu očekáváním jiných. Když ukáže, že je empatický, dovolí i to, aby druhý člověk naplnil jeho duši svou vlastní bolestí. Okolí ho často považuje za „odpadkový koš“ duševních problémů jiných. Známí, přátelé jeden za druhým hodí do něho své negativní emoce. Jim se sice uleví, ale empatický typ se začíná dusit od negativních emocí a někdy se mohou u něho projevit psychosomatické problémy. Má nízké a nereálné sebe hodnocení, nedůvěřuje si, není schopen rozvoje, když necítí oporu a pochvalu. Těžce se mu pracuje osamotě, protože pro něho velice důležitý kolektivní cit a činnost, opora a potvrzení skupiny.

 

Je to určitě užitečná vlastnost pro někoho, kdo pracuje s lidmi /terapeut, psycholog, pedagog, lékař, atd./

Tuto emocionální charakteristiku každý asociuje s něčím pozitivním, prospěšným.

A přece otázkou je, proč i mezi zločinci je hodně těch, kteří jsou mají tento emocionální temperament. Každý člověk je konglomerátem různých složek, každý má fyzický, emocionální i intelektuální temperament, jiné rodinné prostředí. Emoce ani nemusí být dominantní složkou osobnosti. Ale i když si omezíme jen na emocionální temperament, tak právě proto, že Empatický typ má tak otevřenou duši, přijme do sebe všechno negativní čím je obklopen, z rodiny. U všech zločinců, vrahů je vidět v radixu narušené rodinné poměry, otec alkoholik, násilník, /poškozené Slunce/, matka /poškozená Luna/, a to mu dává dispozice stát se antisociálním živlem.

 

Např i další sérioví vrazi, Peter Kürten /26.5.1883/, Ladislav Hojer /15.3.1958/, Ian Brady /2.1.1938/, váleční zločinci Adolf Hitler /20.4.1889/,  Benito Mussolini /29.7.1883/, Reinhard Heydrich /7.3.1904/,  Olga Hepnarová /30.6.1951/, Petr Zelenka, heparinový vrah /27.2.1976/

Určitě se jich najde i víc. 

4.jpg