Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 10. 2015

Karmické úkoly

lynn...jpg

 

 

1 Přehnaně : Charakteristickým motivem ve vašich minulých životech mohla být dominance a kontrola. Zdůraznění vlastního EGA pocházelo z nedostatku starostlivosti o jiných. Jen těžko jste důvěřoval jiným, a taky byly potíže ve spolupráci při společném řešení úkolů.

Pasivně: Nedokázal jste sobě důvěřovat. Čekal jste, aby za vás rozhodovali jiní a nebyl jste schopen se postavit situacím, kdy bylo zapotřebí rozhodovat nebo využít nabízené příležitosti. Záviděl jste těm, kteří byli rozhodní a úspěšní. Pravděpodobně jste byl příliš konzervativní a bál jste se rizika.

Možnosti harmonie v současném životě: život vám přivede do cesty lidi se silnou vůlí, s kterými se musíte utkat kvůli obhajobě vlastní víry a sebejistoty. Dostanete mnoho zkoušek, aby jste mohl posílit vlastní osobnost. A když je vyřešíte ve vlastní prospěch, můžete všimnout, že stále více máte v úctě i vůli a osobnost jiných. Je to první schod ke spolupráci mezi lidmi různých vůlí.

bs-1.png

 

2 -Přehnaně: tento vzor poukazuje kritické sklony, urážlivý jazyk a netrpělivost, přinesené s sebou z minulých životů. Nebyli jste schopní harmonicky spolupracovat s jinými, vaše chování bylo rozdělující a izolované. Velká pozornost věnovaná detailům a nedostatek trpělivosti mohli vás taky charakterizovat.

Pasivně: Ve své minulosti jste měli sklon vyhýbat se detailům a váš postoj byl bezstarostný a nečinný /pasivní/. Nestarali jste o to, abyste dodrželi své sliby a ostatní vás vůbec nezajímali. Když jste chtěli vyhovět jiným, ztráceli jste svou identitu a spolu s tým jste ztratili ze zřetele i své mínění a víru.

Možnosti harmonie v tomto životě: život vám přinese do cesty vysloveně kritických a malicherných lidí. Musíte čelit zdánlivě nepravdivým obviněním a pomluvám. Negativita vás doprovází i do vašeho domova. Musíte se naučit dávat větší pozor na detaily a drobné osobní záležitosti. Bude pro vás těžké naučit se brzdit váš ostrý jazyk a spolu s tým zvítězit nad negativitou vůči jiným, a zvítězit nad svými kritickými sklony a odsuzováním.

 

bs-2.png

 

3- Přehnaně Máte sklon k povrchnosti, k promarnění nadání a bezstarostnosti. Tento sklon nesete s sebou z minulých životů. Svou kreativitu jste zradili za úspěch, jmění nebo pohodlný život. Své tvůrčí síly pravděpodobně jste vložili do rozmařilosti a hledání požitků. Mohli jste mít sklon k přehánění, žárlivost a kritizovat nadání jiných. Ve vašich minulých životech pravděpodobně hrálo svou roli i sexuální násilí.

Pasivně Tento vzor poukazuje na chybějící ochotu k rozvoji a vyjádření svých kreativních schopností. Označuje taky plýtvání svého nadání. Své city a myšlenky ve vztahu k jiným jen s obtížemi jste dokázali vyjádřit. Nevěřili jste svým schopnostem a možnostem, a měli jste velice malé sebehodnocení.

Možnosti harmonie v současném životě: V průběhu života potkáte s výzvami k sebevyjádření a tvořivosti. Dostanete se do takových situací, ve kterých musíte zvítězit nad překážkami, které vám stojí v cestě k sebevyjádření. Kvůli poddajnosti k názorům jiných můžete mít problémy s držením těla nebo nějakou vadu řeči.

 

bs3.png

 

4 Přehnaně V minulých životech jste pracovali tak tvrdě, že vaše obzory se strašně zúžily. Byli jste nekompromisní , arogantní a dogmatický a nebyli jste ochotní vyzkoušet nic nového, ani změnit obvyklý způsob vykonávání práce. Kvůli svému rigidnímu přesvědčení jste nebyli schopní pochopit jiných, byli jste přísní a násilnický vůči jiným. Nebyli jste ochotní k žádné změně.

Pasivně : Chovali jste se rozhodnou nevraživost ke tvrdé práci a k záležitostem vyžadující metodický postup. Toužili jste po pohodlném, lehkém životě, ale jste nebyli ochotni za to pracovat. Proto teď máte sklon k lenosti a k hledání snadnějších cest. V oblasti sebeúcty, sebehodnocení můžete zaseknout.

Možnosti harmonie v tomto životě: úspěchy nepřicházejí lehce, musíte tvrdě pracovat pro uznání. Pravděpodobně vyzkoušíte různé druhy práce, kým najdete pro vás vyhovující. Hledání zkratek vede k zklamání nebo dokonce k pádu. Svůj úspěch musíte vybudovat na pevných základech, který musíte jako cihlu po cihle, systematicky stavět.

 

bs4.png

 

5Přehnaně: Je to vzor nezodpovědných a bezstarostných minulých životů, takového zdánlivě povzneseného rytířství, postoj mít rád a upláchnout. V osobních vztazích těžce jste na sebe brali nějakou zodpovědnost. Poukazuje to taky na to, že jen s potížemi jste dokázali zůstat u jedné práce nebo na jenom místě. Možná taky jste přehnali hazard, pití a drogy, neuznání zákonů.

Pasívně: Strachy z nových zkuseností, ze změn a vývoje patří k tomuto vzorci. Ve svých lidských vztazích jste se cítili špatně. Vůči jiným jste měli málo pochopení a trpělivosti. I strachy a vyhýbavost v sexualitě mohli vám komplikovat tuto oblast vašeho života. Své zklamání jste kompenzovali různými požitky.

Možnosti harmonie v tomto životě: Život přinese věčné stálé změny. Na své cestě životem potkáte lidi, kteří mají jiné společenské pozadí a životní filozofii, než vy a přitáhnete do svého života ty nejkrajnější zkusenosti a situace. Dostanete nespočetné množství šancí k učení. Jakmile se naučíte přijat lidi takoví, jaké jsou, budete schopni najít a vytvořit své vlastní vzory chování, které odpovídají vašim vnitřním zákonitostem a ne očekáváním společnosti. K tomu, aby jste pochopili poučení, které skrývají jednotlivé situace, musíte v nich vydržet dostatečnou dobu. Musíte taky vědět, kdy musíte něco pustit. Musíte taky zpracovat své výčitky svědomí ve vztahu k sexualitě.

 

bs-1.png

 

6 - Přehnaně: -Bylo těžké s vámi žít a rozdělit zodpovědnost. Měli jste sklon považovat záležitosti jiných lidí za své, míchali jste se do jejich životů a manipulovali s jejich pocity podle svých zájmů. Jako partner a rodič jste byli hašteřivý. Nenaučil jste se, jak je důležitá vzájemná důvěra a zodpovědnost uvnitř vztahu.

Pasivně: Znamená odmítání zodpovědnosti vůči sobě a jiným, vůči rodině a domovu.  V minulých inkarnacích jste nedali svým bližním dost péče a podpory. Cítili jste odpor, že jste se museli starat se o ně, namísto toho, abyste mohli raději sledovat svou cestu a své možnosti. Zájmy jste měli roztříštěné , ale zřídka jste byli dost vytrvalý něco i dokončit. Poskytovali jste málo pozornosti a starostlivosti těm, za které jste byli zodpovědný. Mohly vás charakterizovat taky citová labilita a nedorozumění.

Možnosti harmonie v tomto životě: Je pravděpodobné, že jste se dostali do takové rodiny, kde vládli rozpory a různé názory. S velkou pravděpodobností budete mít i víc partnerství/manželství v životě, kým nejste schopni osvojit si lekci. Různé potíže budou do té doby napínat vaše pocity kým nebudete schopni rozpoznat a uvolnit bloky, skrývající se v hloubce podvědomí. Jakmile se naučíte spolupráci s jinými a rozdělení zodpovědnosti, věci se dostanou na své místo.

bs-2.png

 

7 – Přehnaně: V minulých životech jste kladli příliš velký důraz na intelektuální úsilí a akademické vědomosti. Stali jste se uznávaným odborníkem v určité oblasti, stali jste se arogantním, a chovali jste se ke každému povýšeně, kdo se opovážil vám odporovat, nebo o kom jste mysleli, že se ani nepřibližuje vaši inteligenci. Následkem toho jste ztratili spojitost s lidstvem a vztah k pochopení lidí. Svůj život jste žili schovaný za vznešené teorie a zůstalo vám velmi málo každodenního zdravého rozumu.

Pasivně: V minulých inkarnacích jste přemýšleli velice povrchně, nebyli jste ochotni brát život vážně, proto jste se ani nedostali k tomu, abyste uspokojili svou touhu po hlubším poznání všeho. Nebyli jste ochotní vnutit své mysli disciplínu v zájmu důkladného a věděckého přemýšlení.

Možnosti harmonie v současném životě: život pro vás přichystá takové okolnosti, které vyžadují, abyste zvítězili nad svými pochybnostmi a předsudky, pomocí svého intelektuálního vedení a víru ve svou spirituální moudrost. Máte všude hledat hlubší učení, v oblasti spirituality, metafyziky i psychologie. V průběhu tohoto hledání můžete se potkat s tolika protiklady, které ve vás vystupňují touhu po důkladnějším poznání pravdy. Meditační a relaxační techniky mohou být pro vás velice užiteční.

 

bs3.png

 

8 - Přehnaně Poukazuje na zneužití moci a bohatství v minulých životech. Pomocí síly a vystrašení lidí jste manipulovali s jinými. Své bohatství možná jste promrhali nebo použili k vyjádření své dominance nad jinými lidmi. Charakterizovali vás velká pýcha a silné osobní ambice. Neuznávali jste žádnou jinou cestu, jen tu svou. Ve svém životě i ve vedení jste kladli příliš velký důraz na sílu svého osobního vlivu. Lakota a chamtivost vás taky mohly charakterizovat.

Pasivně: V minulých inkarnacích měli jste sklon neuznávat žádné snahy v materiální rovině. Nebyli jste ochotni používat své schopnosti k vedení jiných a ani pro pomoc společnosti. Tato situace naznačuje taky odpor k penězům a na chybějící odvahu vzít na sebe jakékoliv riziko. Pravděpodobně jste neměli ani odvahu k podnikání, ani jste nechtěli na sebe vzít odpovědnost za nikoho kromě sebe. Proto jste nevyužili nabízené příležitosti k vzestupu. Jen těžce jste dokázali osamostatnit se od autoritativního a dominantního rodiče a od učení, které ovládalo vaše vědomí.

Možnosti harmonie v současném životě: život na každém kroku vám přichystá takové situace, které budou zkouškou vaši autority a moci. Stále potkáváte takových vedoucích, kteří nesnesitelně zneužívají svou moc, nebo jsou na svém postě neschopní. Musíte brát na sebe zodpovědnost za své finanční a obchodní záležitosti. Může se stát, že se náhle dostanete k velkým penězům, ale které taky rychle ztratíte. Když velice se snažíte získat peníze, nikdy se to nepodaří, ale když zaujmete ten správný postoj a moudře to použijete, lehce dosáhnete finančních úspěchů.

 

bs4.png

 

9 – Přehnaně Často jste byli příliš idealističtí a sniví, poletovali jste ve svém mystickém světě bez toho, abyste byli schopni vytvořit něco konkrétního. Výstřednost byla důležitější než dobrý vkus a vaše velkorysost se hraničila s nebezpečnou lehkomyslností. Umělecké schopnosti, které jste v sobě měli, jeden za druhým vyhasly pro neustálé nervové napětí a bez vhodného nasměřování. Ve svých vztazích jste byli lehce zneužiti pro svou přehnanou sentimentalitu a romantické postoje. Často jste uvěřili tomu, že vás mají rádi pro vaše zlaté srdce, potom jste museli hořce všimnout, že vás jen okradly o všechny peníze

Pasivně : Tato situace poukazuje na potíže ve zvládání vlastních emocí a taky v emocionálním přístupu k ostatním. Vaše nesobecké, ale taky neosobní každodenní rutinní činnosti ve skutečnosti slouží k tomu, abyste samolibě maskovali, že ve svých osobních vztazích jste neschopni se zavázat a sdílet lásku a něžnost. Navzdory vašim nejlepším úmyslům jste dali jen velice málo těm, jejichž životy jste se dotkli. Jelikož vaše vlastní utrpení a ztráty vás velice zaměstnávaly, chybělo z vás soucit vůči utrpení jiných. Byli jste neschopni čelit a zvládat tvrdost a cynizmus života.

Možnosti harmonie v současném životě: Přes různé, emocionálně rozbouřené situace život vám přinese samé potíže. Tyto ve vás vyvolají velké napětí nakonec se obracíte ke své duši pro klid a nalezení cesty. Zažijete velkou bolest kvůli krachu svého manželství, práce a zdraví. Nakonec se vám otevře srdeční čakra a budete schopní na soucit a pochopení trpících lidí. Bylo by pro vás užitečné, kdyby jste se mohli pracovat v takové skupině nebo organizaci, která podporuje získání metafyzických vědomostí nebo nové oblasti výzkumu. Dostali jste se k těžkému zlomovému bodu, kdy musíte svou osobnost osvobodit, abyste se mohli sjednotit se svými duševními snahami.

 

15.png

 

 

0 -Jedná se o vzácný případ, kdy ve čtverci všechna políčka jsou plná, a všechny roviny jsou úplné. Z karmického hlediska to znamená, že číslo karmického úkolu je: 0

Ale to neznamená, že nemáte žádnou karmu. Nulou je naznačeno, že v průběhu svého vývoje jste se dostali k určitému bodu obratu ve svém uvědomění, k určité harmonické situaci. Máte možnost se rozhodnout, jakým směrem jít dál a přitom nemusíte vyhovět určitým dominantním vlivům, které charakterizují jednotlivé karmické lekce. Ale když svou možnost volby využijete nesprávně, způsobíte novou nevyrovnanou situaci a v novém zrození musíte začít znova boj s chybějícími čísly. Ale když správně využijete danou situaci, máte možnost opustit koloběh znovuzrození a můžete vstoupit na novou úroveň vývojové spirály.

Když se blížíte k ukončení své karmy, nula jako karmické číslo poukazuje na to, že všechny úkoly ve vztahu k jiným jste osvojili a pochopili.