Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 10. 2015

Nahromaděná karma

 

1-  Chcete všechno tak, aby to bylo dobré vám. Proto můžete být agresivní, případně chovat se jako vojenský velitel. Kvůli své nezávislosti a sebedůvěry jen těžce přijmete rady od jiných, máte sklon k rozepřím i se svými nadřízenými. Obvykle jste nadšený a impulzivní, ale vaše nadšení rychle vyprchá. Když záležitosti již od začátku nejdou podle vašich představ, ztrácíte náladu a necháte, aby negativita a oddalování podlomily vaše úsilí. Příčinou slabého soustředění vaši vůle je, že příliš jste se spoléhal na jiných a přenechal jste jim vedení. Teď bojujete za získání potřebného vytrvalého úsilí, které potřebujete k dosažení svých cílů. Kým nezvítězíte nad svými negativními sklony, nebudete schopen soustředit a logicky přemýšlet.  Jste obvykle velice populární a dostanete se do takové veřejné pozice, kde máte moc nad velkým množstvím lidí. Takto se můžete dostat i do velice vysoké pozice a mít velký vliv v společnosti. Jako rodič jste přísný a na své děti máte vysoké nároky, chcete jim dát ze všeho jen to nejlepší.

 

1..jpg

 

2- S vytrvalým odhodláním se snažíte vyřešit konflikty svého života, uskutečnit mír a harmonii. Ve svých vztazích chcete poskytnout něžnost a péči, a toužíte po stejném. Jste ochoten pro nesobeckou službu. Když jste ve svém živlu,vaše řeč je uvážlivá a diplomatická, a k řešení jednotlivých situací přistupujete se skvělým diplomatickým citem. Jste citlivý, proto dokážete lehce vrátit jiným něžnost a pozornost. Na druhé straně musíte dát pozor, aby někteří nezneužívali vaši ochotu k pomoci, namísto toho, aby aspoň pokoušeli sami zvládnout své úkoly. Když zažíváte citové trauma, zvýšenou pozornost věnujete své práci, únikem do své práce se snažíte to kompenzovat

2..jpg

 

3 – V hloubi svého srdce čekáte na to, abyste mohli tvořit ve světě radost a krásu.  Dětství jste měli pravděpodobně  plno zklamání, protože kvůli zákazům a překážkám jste nemohli vyjádřit své kreativní schopnosti, které tak toužíte rozdělit s jinými. Máte silné vyzařování, a to přitahuje umělce, volnomyšlenkáře, nespokojence a jiných kreativních lidí, Vaše nálady se rychle mění, ale výkyvy nejsou až tak moc extrémní. Kontrola svých emocí je u vás základní otázkou, protože při nedostatečné kontrole nedokážete své kreativní snahy udržet tak dlouho, aby jste se dostali k úspěchu a uznání. Máte mimořádnou fantazii a dokážete povídat příběhy s hereckým nadáním.  Velice dobře obstojíte v různých podnicích s kreativním a uměleckým zaměřením, ale to neznamená, abyste se drželi dál od čistě obchodních a technických oblastí. Pravděpodobně vyzkoušíte své schopnosti v různých směrech a pracích, než najdete tu pravou oblast, která vám vyhovuje. Osobní záležitosti a změny nálad rozptylují vaši pozornost od práce. Tehdy jste jako duchem nepřítomný, a pravděpodobně dostanete od svého šéfa mnoho pokárání, že nedáváte pozor na svou práci. Jste rád mezi lidmi, ve společnosti. Názory a mínění vašich přátel mají na vás velký vliv, a můžete si všimnout, že osud vám dává možnost vybudovat mnoho kontaktů.

3.jpg

 

4 Jste pevný a odhodlaný člověk, kdo je schopen velice tvrdě pracovat. Ve svém životě vymezujete jen málo prostoru pro takový luxus, jako veselí a zábava. Když nedáte pozor, snadno vás ovládne workoholismus a způsobuje velké škody vašemu zdraví. Vaše dětství mohlo být naplněno tvrdou prací, ve své duši pociťujete kvůli tomu křivdu. Máte v úctě autority a chcete to vydobýt i pro sebe. K citům a emocím postavíte stejně, jako k životu. Když jste postaven před nějakou výzvu, možná reagujete tvrdou svéhlavostí, hněvem a rozzlobeně, Když zakusíte nespravedlnost, máte zlou náladu, vře ve vás hluboká zášť, nebo vysloveně nenávist. Jelikož myslíte, že děláte všechno dobře, velice špatně snesete kritiku. Za vašim hněvem je je pocit, že nikdo nemá právo mluvit do vaší práce, když to přece děláte tak přesně, že by se to dalo měřit přístrojem. Na svou rodinu, domov a vlastnictví jste hrdý, tvrdě pracujete na tom, abyste své rodině mohli všechno vytvořit, co potřebuje. 

1..jpg

 

5 - Jste velice aktivní a nezávislý, tělesně i duševně. Nerad zůstáváte dlouho při jedné věci, proto máte sklon rychle skočit k něčemu novému, proto můžete být zainteresován i ve 2-3 záležitostech. V průběhu svého života pravděpodobně budete hodně cestovat a mít zvláštní zážitky. Vpravdě řečeno, vy sám jdete vstříc různým vzrušením a nebezpečím. Co se týče různých drog / kouření, drogy, alkohol/, měl byste být opatrný, nejen kvůli tomu, že poškozujete své zdraví, ale proto, že se můžete stát závislým. Máte vnitřní nejistotu, pod vlivem okamžiku můžete reagovat téměř dětinsky, když zkusíte omezit své činy a myšlenky a tak brzdit volné proudění své povahy. Jste neklidný, nesnášíte monotonní rutinní úkoly. Nesnášíte žádné pevné závazky. Každý okamžik chcete zažít ve své úplnosti, proto s velkým požitkem se vrhnete do nových vzrušení, co znamená nová láska. Pravděpodobně těžce snášíte omezení manželství. Vaše citová labilita může způsobit nepříjemná překvapení vašim partnerům. I když sebe vidíte, jako vzor věrnosti a oddanosti, pravděpodobně velice dvoříte někomu. Toužíte po partnerovi, kdo vám dává velkou volnost a svobodu. Ale nakonec stejně se vám dostane takový partner, který chce, abyste stále seděli doma.

4.jpg

 

6-  Zaměstnává vás, čím by se dalo ulehčit život lidstva, proto pravděpodobně se dostanete na místo, kde se tomu můžete věnovat. Máte sklon klamat sami sebe, že jste toho udělal strašně moc, hlavně když vaše chybějící čísla jsou 2 a 4. Celkově se skutečně dá říct, že dokážete účinně působit v oblastech, které se zabývají službou a podporou jiných. Z času na čas by mohlo být diskutabilní filantropický charakter vašich motivací, možná občas i příliš hrajete roli pomocníka, hlavně když vaše chybějící čísla jsou 1 a 5. Kvůli své laskavé povaze a péči o jiných často nevšímáte nároky a potřeby svých nejbližších, dokonce i potřeby jiných mohou tak zaměstnávat vaši pozornost, že i nepříznivý obrat svého vlastního života vás nepozorovaně míjí. Kvůli své velkorysé povaze je téměř vyloučené, abyste pracovali v konkurenčním prostředí obchodního života. Máte v sobě velice slabou hnací sílu, co se týče získání moci nebo bohatství. Pro svůj dobrý pocit nutně potřebujete několik dobrých přátel. V lásce a romantických vztazích jste něžný, starostlivý a chápavý.

3.jpg

 

7-– Děláte všechno, abyste našli pravdu. Máte pevný názor na všechno, každý, kdo chce změnit váš názor, musí pořádně se na to připravit. Máte velmi silnou intuici, proto v obdobích sebezpytování naučíte se důvěřovat svým vnitřním vzkazům.Váš analytický mozek rozebírá různé druhy chování ze všech možných úhel pohledu a v myšlenkách postaví očekávaný průběh každé události. Ale když dostanou k slovu vaše emoce, všechno rozpadne, co jste sestavil pomocí logických spekulací a konáte pod vlivem momentální situace.  Vaše obchodní snahy zmaří něco, co má charakter náboženský a filozofický. Jen těžce byste dokázali mít rád peníze a materialistický pohled je úplně cizí od vaši vnitřní bytosti. Máte radost z každé práce, co má výzkumný a analytický charakter.  Z hlediska přátelství sedmička není úplně nejlepší. Lidé vás nějak považují za povýšeneckého a nepřístupného kvůli vašemu intelektu, a to dělá potíže, aby se dostali k vám emocionálně blíž. V lásce a v romantických vztazích potřebujete někoho, koho můžete ctít kvůli svému  intelektu. Potřebujete duševní soulad ve vztahu. Bylo by pro vás nejlepší takový přítel, kdo svou lehkostí by dokázal kompenzovat vaši vážnost. Máte rád duševní a slovní souboje.

5..png

 

8 - V jednom kuse se snažíte posílit své ego. Vaše pýcha vám napovídá, že zasloužíte mocenskou pozici, přitom ale nejste ochoten vynaložit určité úsilí k její dosažení. Předstíráte smělost a sebejistotu a tým se snažíte skrýt svůj strach z toho, že případně nebudete schopen obstát v určitých situacích. Máte velkou touhu po úspěchu, a v průběhu svého života se zřejmě dostanete na významnou pozici s odpovídajícím vysokým platem, ale jen když vás neovládne chamtivost. Lehce se stanete nespokojeným, když záležitosti nejdou takovým tempem, který očekáváte, tehdy vyjádříte své pochybnosti, či lidé, kterých se to týká, jsou dostatečně kompetentní a motivovaní.

1..jpg

 

9 Tato situace skrývá v sobě jednu z největších výzev, protože se musíte naučit rozpoznat a upustit své sebe limitující nejistoty, majetnickou povahu a ty vztahy, které vás již neunášejí správným směrem vývoje. Možná velice toužíte po emocionální spokojenosti, hlavně když vaše chybějící čísla jsou 6 a 3. Ve stejnou dobu v hlubinách vašeho podvědomí se skryjí emocionální obavy, a budete potřebovat několik otřesných životních událostí, aby jste je dokázali vyzdvihnout do výšin vašeho vědomí. Toužíte po pohodlném domovu a stabilním manželství /hlavně když jde o kombinaci 6 a 3/, ale uvnitř vaší bytosti je něco, co nedovolí vázat se ani k jednomu. Můžete se cítit sám a osamělý i tehdy, když jste obklopen velkým množstvím lidí, hlavně když chybějící čísla jsou 7 a 2. Se svým idealismem nedokážete v kolektivním vědomí za každým dosáhnout požadovaný efekt. Z hlediska obchodu, to není vůbec agresivní číslo, Necháte, aby do zodpovědných a vedoucích rolí se dostali jiní, vy jim poskytnete potřebnou inspiraci a podporu. Mnohem víc obstojíte v oblastech, kde můžete poskytnout motivaci, ve vztazích k zákazníkům, v personální práci, spíš než na bojišti tvrdé obchodní konkurence. Radost nacházíte v takových pracích, které mají něco společného s náboženstvím, pokrokovými vědami, metafyzikou, k společenskými reformami a dalšími podobnými oblastmi. . 

8..png

10 - Sice je zřejmé, že se vám vždy všechno daří, ale to ještě neznamená, abyste neměli velký strach kvůli nebezpečím, které mohou překazit vaše plány. Kvůli velkému pádu v některém z minulých životů teď se zdráháte začít nové věci, asi nejste schopní vydržet dostatečnou dobu v sebejistotě a úsilí. Máte velkolepé nápady a počáteční nadšení, ale podvědomé strachy mohou překazit uskutečnění plánů. Ve svém temperamentu máte  zvláštní výkyvy, jednou přehnaná sebejistota, potom úplná nejistota ohledem svých schopností. V jedné chvíli ještě sníte o obrovských plánech, sloužících k prospěchu lidstva, v další chvíli se dokážete zabývat jen se sebou samým.

 

2..jpg

 

11- toto číslo poukazuje na někoho, kdo je velmi idealistický a intuitivní.  Osud vás zřejmě zavede na místo, kde se dostanete do zorného úhlu většího množství lidí. V minulých životech jste  zřejmě zneužíval své psychické a intuitivní schopnosti kvůli svému idealismu, s kterým jste se dostal na scestí. Úspěchy v podnikání dosáhnete tehdy, když se budete snažit trpělivě a diplomaticky a ne za každou cenu. Tato kombinace ale obvykle nepřeje úspěchům v podnikání. Spíš vyhovuje práce v oblastech souvisejících se společenskými reformami, výukou, rozvoj vědomí. Jen těžce přiznáte své vlastní chyby. Neustále sníte o dokonalém duchovně spřízněném partnerovi.

 

5..png

12 - život vám přichystá pořád takové situace, ve kterých musíte přinést oběti. Tyto musíte vědomě poznat a přistoupit k tomu vhodným způsobem, jinak by z nich mohl vzniknout nějaký podvědomý vzor. To znamená  neustálý pocit, že všechno, co máte, zítra můžete ztratit. Emoční trápení, které s tím souvisí, nakonec vás vedou k poznání sebe sama a k vyjádření svých emocí.  Kvůli své neklidné kreativní povaze jen těžko dokážete zůstat déle na jednom místě, Úspěchy a odborné uznání pravděpodobně jen později a po velkých bojích a obětích se vám dostanou do života. Toužíte po přátelských vztazích, máte rádi společenský život a popularitu. Často dostanete do situací, kdy nejste schopni říci „ne“. Potom i sami poznáte, že z vás se stal takový dobrovolný mučedník, kdo nejvíc svého času věnuje starostlivosti o jiných. Často ztrácíte náladu pro všechno, protože máte pocit, že nedostanete zasloužené uznání – a na to máte i oprávněné důvody.

 

4.jpg

 

13 – U této kombinace se nejvíc pozornosti se zaměřuje na pracovní morálku. V minulých životech jste zřejmě nepracovali podle svých nejlepších schopností, nebo jste pracovali veden zištnými cíli.  Je to připomínka toho, že je načase myslet i na jiných a vykonávat svou práci tak, že přitom neztrácíte ze zřetele jiných. Musíte dokončit práci, kvůli které jste přišli. Jste toho schopni, a přesto často se vzdáváte, nebo se snažíte vyhnout zodpovědnosti, vyplývající z vaší práce. Musíte se naučit mít rád svou práci, najít v ní radost a vytvořit v sobě zdravou úctu k pracovní disciplíně. Těžce snesete, když musíte pracovat jen pro to, aby jste se uživili. Užijete hodně nezdarů, kým najdete pro vás skutečně důležitou práci.

 

1..jpg

 

14 - Tato kombinace poukazuje na to, že jste se dostali k významnému bodu obratu ve svém uvědomění. Dlouhou dobu jste vzdorovali, nechtěli jste se učit z chyb předchozích životů. Prošli jste těžkým obdobím, kým jste se dostali tam, že jste již schopni překonat iluze a vábení smyslů. Jste ambiciózní a taky dost moudrý, že víte, jaký postoj je nutný k tomu, abyste mohli vyniknout. S velkou pravděpodobností dosáhnete profesních úspěchů. Vyhovují vám takové práce, které se týkají lidí. Podle svých podvědomých karmických vzorců toužíte po svobodě, vzrušení a užívat si života. Nemáte rádi závazky a nechtěně, aniž si to uvědomujete, můžete být netaktní ve vztahu k jiným, neděláte to schválně, proto musíte dát pozor na svůj jazyk, aby jste nebyli indiskrétní. Štěstí lásky a manželství vás nenajde lehce, proto musíte se snažit do té doby, kým nepotkáte někoho, kdo bude vyhovující. Je to taky jen otázkou času a taky čas dá na to odpověď. Kombinace taky naznačuje, že se vám může dostat do rukou větší množství peněz, ale stejně rychle je můžete ztratit, když se nesoustředíte na opatrné finanční plánování.

 

2..jpg

 

15 - Obklopuje vás aura pokory, kvůli ošklivým chybám, které jste spáchali v minulých životech, a musíte pracovat na tom, abyste snížili své výčitky svědomí kvůli těmto chybám. Tyto chyby souvisely s vašim obrovským egem, a s tým, jak jste se zachovali k těm, kteří se vám opovážili odporovat. Teď jste k lidem chápaví a vyjdete jim vstříc a děláte hodně kvůli tomu, abyste tyto vlastnosti v sobě pěstovaly. Emocionálně jste velmi neklidní a jste schopni být velice roztrpčený i kvůli nejbezvýznamnějším maličkostem. V průběhu svého života často potkáte lidi se silným egem, a tyto střetnutí s nimi vás naučí hodně o lidských touhách a problémech. Teď můžete zkusit na vlastní kůži stejné vzorce chování, ale na opačné straně. Tvrdě pracujete za stabilitu svého života, za svůj pečovatelský postoj k lidem a pro praktický přístup k životu. Tehdy jste ve své nejlepší formě, když můžete pracovat s lidmi tak, že díky tomu budou schopni na větší přizpůsobivost ke svým životům,

 

3.jpg

 

16- Jakoby jste si věčně nahlíželi dozadu a koukali s obavami, kdy vás postihne nějaká katastrofa a neočekávaná záležitost, kdy vypukne bouřka ve vašem manželství, práci i v osobním životě. Musíte v sobě vytvořit silnější víru zkoumáním esoterických zákonů. I když hodně času se zabýváte svými emocionálními problémy, přece máte tendenci v konkrétních situacích chovat se zkratkovitě a nedůsledně. Vaši impulzivitu způsobuje ani ne tak fyzický neklid, spíš intelektuální postoj. Se svými emocemi se naučíte zacházet až potom, když zažijete ve svém životě několik negativních událostí.

2..jpg

 

17 - Bude trvat nějakou dobu, kým budete schopen  vyměnit vrozený pesimismus a zoufalství za víru ve svou šťastnější budoucnost a lepší svět. Máte v sobě hnací sílu a energii, na kterých můžete zakládat svou sebejistotu. Když vaše plány a činy se nezakládají na upřimných a vhodných základech, můžete zažít obrovský pád ze své pozice. Můžete se dostat do konfliktu s lidmi na mocenských pozicích, kteří zneužívají svou moc a nemají odvahu vykročit novými směry v zájmu pokroku. Tento odpor se ale najde aj uvnitř vaší bytosti. Nejste ráda, když někdo vám chce předepsat, co máte dělat a necítíte dobře ani jako podřízený. Máte silné ambice a často pracujete na dosažení svých cílů dlouho, vytrvale, často na okraj svých fyzických možností. Vaše touha po výkonech částečně kompenzuje váš podvědomý strach ze ztráty identity. Bojíte se splynout s davem, a odejít ze světa bez toho, abyste nezanechala za sebou nějakou výraznou stopu.  Máte před sebou mnoho lekcí v oblasti partnerských vztahů, manželství a spolupráce s druhými. V minulých inkarnacích veškeré vaše myšlenky a činy točily kolem vás samých, V tomto životě si duše veškeré potěšení z individualismu a nezávislosti pamatuje. I když někdy předstíráte, že druhým nasloucháte aby vás lidé přijímali, pramálo se řídíte jejich radami. Namísto toho investujete většinu energie do rozvíjení svých schopností. Neustále přitom toužíte po uznání za své úsilí.  Přestože by jste to otevřeně nepřiznali, nikdy nevěnujete tolik pozornosti druhým jako sám sobě. Velmi si zakládáte na svých úspěších a jste ochoten jít jakkoli daleko, abyste si svou pozici upevnili. Dokážete mít vztahy s druhými pouze potud, pokud nenarušují nebo neničí váš pocit svobody. Máte-li pocit, že někdo blízký brání vašemu sebevyjádření, uděláte všechno proto, abyste se ze vztahu vymanili. I proto se těžko vyrovnáváte s manželským svazkem.

 

3.jpg

 

18 - jste pod velkým tlakem, aby jste dokázali rozlišit idealizmus všedního dne od naivity a přílišné důvěřivosti. Na život se díváte přes růžové brýle . Můžete se dostat do situace, že dáváte ze sebe víc, než je zdravé a to není pro vás vždy užitečné. Musíte dát pozor, aby vaše dávání se nestalo nutkavostí a neobviňujte pořád sebe za všechno, když se něco nepodaří.  Toto číslo poukazuje na to, že v některém minulém životě jste někoho oklamali, proto teď musíte zvítězit nad sklonem podvádět a oklamat sebe i jiných. Toto číslo nepoukazuje na možnost dosáhnout nějakých skvělých výsledků v obchodním životě.

2..jpg

 

19 - Toto číslo poukazuje na vzor zneužití vůle v minulých životech,na takové situace, kdy násilnou dominanci vůle jste použili na manipulaci s jinými. Proto i v tomto životě můžete počítat s tím, že potkáte spousta lidí, kteří se k vám budou chovat podobně.  Často máte pocit, že všechno víte a dokážete být velice netrpěliví k nudným a nezajímavým názorům jiných. Když se ptáte na radu od jiných, ty pořád nefungují. Postupně se naučíte samostatně rozhodovat a sledovat vlastní rozhodnutí.

3.jpg

 

20 - Dostali jste se k bodu, kdy máte možnost vytvořit větší sociální citlivost a uvědomění. Při tomto čísle se dá předpokládat, že v podvědomí máte sklon k ztrátě trpělivosti a péče s jinými. Musíte dát pozor na svůj ostrý jazyk a taky musíte ze sebe odstranit úplně sklon k negativnímu posuzování jiných stylů života a náboženských systémů. Vaše přecitlivělost a nervozní temperament může narůst do nezdravých rozměrů, když na to nedáte pozor. Pracujete na tom až moc, abyste zůstali skromní, až vzdáváte svých vlastních nároků. Jste opatrní a strašně se bojíte šlamastyky na veřejnosti. Musíte se naučit uvolnit, takový druh napětí teď vůbec nepotřebujete. Dokážete být duchaplní a zábavní, ale když to přeháníte, dosáhnete právě opačný účinek. V obchodní a odborné oblasti vaše povaha je spíš přesvědčující, než agresivní, činy jsou spíš politické, než násilné. Toto číslo ukazuje na to, že v životě někdy můžete zaujmout určitou veřejnou roli /postavení/.

1..jpg

 

21 – Navzdory četným pohromám je ve vás znovu a znovu se obnovující vědomí toho, se se blížíte ke konci dlouhého učebního procesu ve škole zvaný život. Zároveň je ve vás přítomen naléhavý pocit k dokončení úkolů a nejistota ohledem toho, kam dál. Je to číslo syntézy těla, ducha a duše. Ve své evoluci jste se dostal k otočnému bodu, ale předtím ještě musíte zvládnout několik překážek. Dostanete od života výzvu, abyste svou moudrost rozdělili s jinými, ale vůbec není lehké to všechno vyjádřit v myšlenkách a slovech. V životě vás pronásleduje nedefinovatelný pocit viny. Možná máte pocit, že byste měl být již mnohem dál ve svém vývoji. Zároveň život před vás postaví takové požadavky, které zdánlivě znemožňují sledování svých cílů. Často zapomínáte na pravdu, že největší vývoj lze dosáhnout vždy přes danou situaci, s tým, že své esoterické vědomosti dokážete uplatnit i uprostřed problémů každodenního života. Jste citlivý na své okolí a váš postoj k životu určuje i vaše psychické a mystické schopnosti.

4.jpg

 

22 -  Vstoupíte do nového cyklu, jehož tématem je rozšíření duše a mistrovského bytí. Když součet chybějících čísel z vašeho jména dává toto číslo, je načase, abyste dali svůj život do pořádku a dát pozor, abyste nepadl do vzorce který namísto vývoje vede k pádu. Číslo poukazuje na to, že pro tuto inkarnaci jste vybrali velice důležitou roli, roli mistra, který uplatňuje zákony vyššího řádu. V průběhu života vás často ruší, že uznání za vaši práci nevyhovuje představě, kterou o sobě máte na základě svých schopností. Své podvědomé pocity méněcennosti a nelibost pro nedostatek uznání schováte za druh vystupňované vnější sebejistoty. Jak se vám zvyšuje úroveň sebeuvědomění, stále víc chápete, jaká je ta práce, která odpovídá touhám vaší duše a odblokujete tuto skrytou nejistotu. Platí to obzvlášť pro ty, kdo mají číslo 22 jaké své duševní číslo, číslo osobnosti nebo životní číslo. Díky své povaze jste schopni podívat se překážkám tváří v tvář, zabývat se řešením problémů ještě dříve, než se stanou obrovskými. Vaše velká odhodlanost, s kterou chcete dosáhnout své cíle, vás jednou činí otevřeným a přístupným, jindy rigidním a neústupným vůči všemu odporu.

6..jpg

 

 

0 -Jedná se o vzácný případ, kdy ve čtverci všechna políčka jsou plná, a všechny roviny jsou úplné.  Z karmického hlediska to znamená, že číslo karmického úkolu je: 0

Ale to neznamená, že nemáte žádnou karmu. Nulou je naznačeno, že v průběhu svého vývoje jste se dostali k určitému bodu obratu ve svém uvědomění, k určité harmonické situaci. Máte možnost se rozhodnout, jakým směrem jít dál a přitom nemusíte vyhovět určitým dominantním vlivům, které charakterizují jednotlivé karmické lekce. Ale když svou možnost volby využijete nesprávně, způsobíte novou nevyrovnanou situaci a v novém zrození musíte začít znova boj s chybějícími čísly. Ale když správně využijete danou situaci, máte možnost opustit koloběh znovuzrození a můžete vstoupit na novou úroveň vývojové spirály.  Když se blížíte k ukončení své karmy, nula jako karmické číslo poukazuje na to, že všechny úkoly ve vztahu k jiným jste osvojili a pochopili.

 

8..png