Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stresové čísla - 1.

DČ – ČO          ŽČ - ČO 

ČJ – ČO          ŽČ - DČ

ČJ – DČ          ŽČ - ČJ 

 

DČ - duševní číslo  /samohlásky/  ČO - číslo osobnosti /souhlásky/,  ČJ - číslo jména 

ŽČ - životní číslo 

 

KOMBINACE NA JEDNIČKU:

 

1 – 2 : Stresové číslo 1

V tomto případě konflikt se ukazuje mezi vůli, které nesnáší odpor a strach z kritiky společnosti. Jste v boji sami s sebou, abyste našli své vlastní vnitřní přesvědčení. Když se dostanete do situace, ve které jde o soutěživost, o umístění na určité pozici, jste nepříjemně sarkastický a kritický. V diskusi ji nikdo vás neudolá. Ve všem chcete překonat jiných, ve smělosti, chytrosti, ve výkonech. Může se vrátit a v tomto životě se obracet proti vám karmický vzorec, že jste ochotní a máte sklon k drbům a skandálním obviňováním. Ve svých vztazích chcete být dominantní a mohli byste se dostat do konfliktů s příbuznými a s přáteli, které mají stejně silnou vůli, jako vy sami. Dokážete jen těžce upevnit své přesvědčení a orientaci, hlavně do začátku svých třicátých let. Pravděpodobně jste se narodili do rodiny, která je dogmatická, má kritické sklony a je nebo bude společensky aktivní.

Obvyklé závislosti: přehnaný společenský život, zábava, vztahy, drogy, čokoláda, kouření, sběratelství.

6..jpg

 

1 – 3 : Stresové číslo 2

2 – Jelikož tady se dostanou do konfliktu vůle a kreativní výzvy, tato kombinace velice ztěžuje vyjádření citů. Své umělecké a kreativní nápady nedokážete předat nebo vyjádřit. Vzhledem k nedostatku přesvědčení vždycky říkáte to, co v dané chvíli cítíte za správné. Máte pracovat na tom, abyste brzdili své kritické sklony. Když vaše vlastní osoba nebo cíle se stávají terčem zlomyslných drbů nebo hrubé kritiky, velice to vás dotkne. Ale vyživováním své nelibosti zpomalujete vlastní postup.

Obvyklé závislosti: nakupování, domácí zvířata, zahradničení, zábava, touha po rychlosti nebo nebezpečí.

7..jpg

 

1 – 4 : Stresové číslo 3

Tady se stres ukazuje mezi touhou vyhovět karmickým závazkům a mezi požitky, kterých se chcete užívat. Špatně přijmete, když něco postaví do cesty vašim sobeckým ambicím a těžce najdete kreativní způsoby uvolnění svých závazků.Je důležité, abyste v sobě vyvinuli trpělivost a lépe pochopili fungování ženských energií. Narodili jste se s přebujelou samolibostí, toužíte po vynikajícím postavení, ale chcete ušetřit tvrdou práci, která k tomu vede. V praktických záležitostech můžete se dostat na špatné cesty , můžete upadnout do chyby přehánění, přičemž sobecky nasloucháte jen svým vlastním potřebám. Máte v sobě určitou touhu po exhibicionismu a povýšenosti. Sarkastickou škodolibostí chlubíte svými údajnými výkony. Jste náchylní k nejistotě, těžce se rozhodujete, a když konečně dospějete k rozhodnutí, zaťato na tom trváte, je to dobře nebo špatně.

Obvyklé závislosti: hazard, rychlost, nebezpečí, fanatické skupiny, cukr, kouření, práce, sex 

8..png

 

1 – 5: Stresové číslo 4

Napětí se ukazuje mezi vůlí a svobodou. Jelikož jste neschopný být důsledný v tom, abyste na sebe vzali zodpovědnost za svůj život, musíte pracovat na ukáznění svých nutkání k bezstarostnému a sobeckému životnímu stylu. Své zklamání kompenzujete tím, že vyvinete obrovské úsilí pro dosažení bezvýznamných cílů. Hodně diskutujete se svými příbuznými a známými, jakoby jste vy sami chtěli věčně vyprovokovat debaty. Jen těžce přiznáte své chyby, protože ze svých minulých životů přinesli jste s sebou chlubivost a nedostatek tolerance. Máte tendence kritizovat těch, kteří vykonali práci, před kterou jste vy sami utekli. Vzbouříte proti pravidlům a předpisům společnosti.

9..jpg

 

 

1 – 6 : Stresové číslo 5

V tomto případě napětí se ukazuje mezi vůlí a emocionálními potřebami. Svou touhu po svobodě se musíte naučit vyjádřit správným způsobem. V minulosti jste měli sklon utéct před zodpovědností, přece se nic nezdálo jednodušší, než se otočit a běžet. Je známo, že není snadné trefit pohyblivý cíl. Život teď do té doby vám nedovolí žít podle své svobodné vůle, kým se nenaučíte rozpoznat zodpovědnost a splnit své závazky. Je pravděpodobné, že když jste byli dítě, vaši rodiče se rozvedli nebo byli mezi nimi větší neshody. K vaší rozdělenosti může přispět ještě žárlivost a touha po vlastnictví. Přitáhnete k sobě takového partnera, kdo je střídavě nesnesitelně násilný, jindy úplně lhostejný. Bojíte se změn, ale život vám přinese takové situace, ve kterých se musíte změnit tento svůj přístup. Toužíte po partnerovi, kdo bude zrcadlit vaše vlastní stanoviska.

Obvyklé závislosti: vztahy, zahradničení, domácí zvířata, cukr, jídlo, knihy, čtení, hazard, nutkavá touha být součástí nějaké organizace. 

8..png

 

1 – 7 : Stresové číslo 6

6 – Vaše emoce uvíznou mezi impulzy vůle a fixace rozumu. Emocionálně jste rozporuplní, stáhnete se z emocionálně nepříjemných situací, pro ospravedlnění svého chování hledáte intelektuální námitky. Toto stresové číslo hluboce se spojí k utrpením ve světě. V extrémních případech se můžete stát labilním, kvůli své citlivosti vůči astrálním poruchám okolí. Konflikt těchto dvou citově omezujících čísel ukazuje na potíže ve vztahu k jiným, např. k spolupracovníkům nebo v takových výměnách názorů, kde se musíte konfrontovat s protikladnými názory.

Obvyklé závislosti: moc, alkohol, zvyky, vztahy, čtení, účast v různých skupinách.

6..jpg

 

1 – 8 : Stresové číslo 7

7 - Je tady přítomna touha po moci, která je na hranici snesitelnosti, v doprovodu touhy po výkonu a pýchy. Jako protijed sobectví musíte získat moudrost.  Funguje ve vás iracionálně překypující impulzivnost, která v lidech vyvolává nepřátelství. Ve vypjatých situacích možná se uchýlíte k překrucování pravdy. Pracuje nebo pracovala ve vás nemilosrdná touha po moci a řízení. Karmicky nesete s sebou z minulých životů sklon k zneužití moci a vůle. Nejste v harmonii s ženskými energiemi a to kompenzujete velice silným mužským egem. Na své cestě k úspěchu úplně ignorujete zájmy jiných. Jednou z metod k uvolnění svého napětí je, když pomocí svého intelektu odhalíte, kde máte zakořeněné své pocity méněcennosti.

7..jpg

 

1 – 9: Stresové číslo: 8

8 – v tomto případě napětí se ukazuje mezi dvěma protikladnými polaritami, mezi dvěma extrémy. Vůle Ega se dostává do opozice se sklony k filantropii,  se snahou sloužit kolektivnímu vědomí. K budování svého Ega toužíte po pozornosti. Je velká pravděpodobnost názorových konfliktů s autoritami. Možná někdy se vyjadřujete cynicky o úspěšných vedoucích osobách a toužíte po jejich vlivu. Oklamete sám sebe a uchýlíte k bezohledným prostředkům a klamete veřejnost. V osobních vztazích jste oportunista a vykořisťovatel. Sny a ideály jiných využijete k dosažení vlastních cílů a jste apatický k situaci chudých a lidí v těžké životní situaci.

Kým se nedokážete dívat na bohatství ze správného úhlu pohledu, zažijete finanční propady. Šance k těmto negativním událostem můžete eliminovat tak, když svou osobnost postavíte do služeb lidstva jako filantrop a altruista. K tomu potřebujete neúprosné a důsledné úsilí.

3.jpg