Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stresové čísla - 7.

7 – 8 : stresové číslo 1

To je silná mentální kombinace, která ztíží usměrnění vůle do toho správného koryta. Doprovázejí vás mentální nejistota a melancholie. Vašim životem proniká pocit otupělosti vůči hodnotám. Kvůli své intelektuální izolace od jiných máte v sobě určitý cynismus vůči důvěře a přátelství. Váš postoj poukazuje na to, že v některým ze svých minulých životů jste intelektuálně utlačili jiných.

Proto teď jste se dostali do vakua, abyste se naučili, jakou nerovnováhu dokáže vyvolat druh svéhlavosti, která nepozná milosrdenství a soucit vůči jiným lidem. Máte vynikající mysl, ale své představy vyjádříte jen těžce. Můžete být odmítavý vůči novým nápadům a plánům, protože se chcete jednoznačně se přesvědčit o jejich uskutečnitelnosti. Ale když jednou vykročíte, ukazuje se, že jste dobrý organizátor a jste schopni realizace projektů.

Obvyklé závislosti: kouření, alkohol, zahradničení, jídlo, knihy, čtení, fanatické skupiny

 

8..png

 

7 – 9 : stresové číslo 2

Požadavky kladené rozumem, idealismem a společností zlomí city. Tento vzorec poukazuje na to, že v dětském věku jste pravděpodobně žili podle ideálů nastavených dospělými okolo sebe. /rodiče, příbuzní/. Byli jste pod silným tlakem. Ale vy jste nepřišli za tímto účelem. Máte vynikající intelektuální, novátorské a vynalézavé schopnosti.

Kvůli citlivosti svých nervů a jemnosti svých citů jen těžce spolupracujete s jinými, navzdory svému originálnímu myšlení a nadání. Možná jste velice kritický vůči sobě i jiným, protože velice uvědomujete, kolik energií přijde nazmar pro nevyhovující věci v životě svém i v životě lidí okolo vás. Když se naučíte přijmout jiné lidi a zvítězíte nad svou vnitřní arogancí, díky svému novátorskému duchu můžete dosáhnout vynikajících výsledků.

 

1..jpg