Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symbolika písmen.

 

 

                                                                                             Stvoření pochází z touhy. Když touha po stvoření je silnější než touha po lynn-buess-obal-knihy.jpgstabilitě, v prostoru vznikne pohyb. Ale ve stejném čase vniká taky touha i vrátit se do neprojevené jistoty a stavu rovnováhy. Ta to druhotná touha působí jako proti síla na prvotní touhu, na pohyb, a nutí ji odklonit. Kvůli věky trvající protisíle v pohybu vnikne obrovský kruh, a konec prvního cyklu  znamená vznik obrovského točícího se prstence. 

 

Název tohoto počátečního prstence je " prstenec universa" . Má evoluční charakter a pohyb se směřuje ke středu. Touží po získání nových zkušeností a integrovat je do sebe. Když takto se točíc projde kosmem, svůj pohyb vyzařuje do prostoru, a tým velkou část prostoru vtáhne pod svůj vliv.  Tento pohyb se pokračuje do té doby, kým napětí točivého pohybu vyvolají druhotnou reakci, nový pohyb, kolmý na prstenec, a tak působící se opačně.

 

Tento další točící se pohyb dostal název prstenec chaosu. Jeho prstence.jpgtendence je pohyb ze středu ven a touhou je vrátit se do neprojeveného. Přítomnost této síly dává vzniknout počáteční dualitě stvoření. Na této protikladné reakci se staví vědomí a slouží jako základ vědomí. Bez této protisíly ten počáteční pohyb by se mohl pokračovat dál bez kontroly a nebylo by nic, co by vyvolal pocit pohybu /astrologická analogie: JUPITER - expanze, SATURN - brání nekonečné expanzi/.

 

Tyto dva prstence začnou velkolepý kosmický pohyb, který tak, jak zároveň se rychle pohybuje v mezihvězdném prostoru, popisuje dráhu, která se podobá dvojité spirále DNS. Boj těchto dvou sil dává vzniknout třetímu pohybu, který pochází z prvotního prstence. Tento třetí typ pohybu se nazývá hraniční prstenec. Tento prstenec dává vzniknout stabilitě dvou evolučních sil a určuje hranice stvoření. Všechno, co je mimo tento prstenec, se odrazí nazpátek do neprojeveného. Na povahu stvoření na tomto bodě  poukazuje pojem "ABSOLUTNO" nebo "SVATÁ TROJICE" . Něco jako pra-černá díra, která po velkém třesku se začne rozpínat do té doby, kým nedosáhne hranice stvoření, vytvořené stabilizační sílou hraničního prstence, poté se začne vracet do sebe, přitom jako velký vír vsákne do sebe všechno ze stvoření.

 

V číslech : 1 - je to neprojevené, které zahrnuje všechno, co kdy existovalo. Počáteční dualita 2 - je samotné stvoření. Z pohledu neprojeveného 1 je prstenec ABSOLUTNA, 2 je prstenec CHAOSU.  Společně tvoří základ duality, 3 je HRANIČNÍ prstenec, díky němu mohla vzniknout SVATÁ TROJICE.

 

12 KOSMICKÝCH PAPRSKŮ

Vzájemné působení tří počátečních prstenců ABSOLUTNA způsobí pohyb směrem ke středu a 12 kosmických paprsků. Tyto ve tvaru spirály jdou z centra ven až k hraničnímu prstenci, odkud - jako negativní protipól paprsku - se vracejí. 12 paprsků energie  jsou jako a-12-sugar.jpgnásobek 3 atributů ABSOLUTNA a 4 metody tvorby tvarů. Na tomto bodě evoluce energie paprsků vytvoří 12 archetypů zvířetníku. Když energie paprsků dokončí svůj kosmický pobyt, vrací se, ke středu koule, s tým vytvoří nový kruhovitý, ze středu ven proudicí vzorec energií. Tyto 7 rozšiřujících se kruhů /3 kreativní síly a a 4 prvky formy/ se stabilizují a vzniká z nich 7 kosmických rovin.

 

 Kosmos tedy zahrnuje činnost prstenců, 12 paprsků a 7 kosmických rovin. Kosmos se dýchá, pulzuje v o opakujících se cyklech expanze a smrštění.

 

 

 az-oldalak-szama.jpg

 Na první kosmické rovině  základní síly zrcadlují povahu  absolutního nevědomí, proto složené atomy mají 3 strany. Na 2. kosmické rovině počet strán 4, na třetí rovině 5, na čtvrté rovině 6, na páté rovině 7, na šesté rovině 8, a na sedmé kosmické rovině 9. Tady je schovaný klíč, která nás doprovází při studiu čísel. Čísla od 1 do devíti  popisují spirálu života, vedoucí k zdokonalení. 10 je číslo evoluce.

Čísla 1, 4 a 8 jsou čísly činu, 2, 5, a 7 jsou čísly myslení a 3, 6 a 9 jsou čísly reakce/emoce,city/

 

 

JEDNIČKA koná kvůli sobě, ČTYŘKA pro svou práci, OSMIČKA vloží energii do organizování a dosažení výkonů. DVOJKA by chtěla pochopit, jak může obstát, pětka sám život, SEDMIČKA zase sebe ve svém vztahu k životu. TROJKA touží zažít pocit lásky, ŠESTKA chce, aby ji někdo miloval, DEVÍTKA se snaží vytvořit universální lásku.

  VŮLE MOUDROST LÁSKA
VŮLE    1       8    4
MOUDROST    2      7    5
LÁSKA     3        6    9

 Pro popis třech atributů ABSOLUTNA často používáme pojmy VŮLE, MOUDROST a LÁSKA . Je možné lehce představit analogii mezi prstencem UNIVERSA /vůle/, prstencem CHAOSU /moudrost/ a hraničním prstencem /láska/. Božská touha po stvoření vyvíjí iniciativu /vůle/, cestou zkušeností se nahromadí vědomosti /moudrost/ a nakonec všechny zkušenosti a informace se dostanou do rovnováhy, harmónie a integrují /láska/

 Významu jednotlivých čísel dává zvláštní odstín, v jakém vztahu je k třem atributům stvoření. Například všechny tři čísla vůle /1, 4, 8/ rezonují na tři prvky Zdroje, na vůli, na moudrost a na lásku. Podobně je to s čísly moudrosti a lásky. Řádky ukazují prvotní vlastnosti, sloupce zase druhotné úhly pohledu.

 Teď několik příkladů na to, jak se projevují tyto kombinace v lidském chování.

JEDNIČKA dává do středu sebe, a sama se stará, aby dosáhla to, co je pro ni důležité, nestará se o to, jaký vliv to má na jiných.

OSMIČKA  důkladně všechno promyslí a chce, aby jeho úsilí mělo viditelné a hmatatelné výsledky, přitom taky myslí na jiných a na konečný výsledek.

ČTYŘKA má ráda, co dělá a se vší silou se vrhne do své práce.

PĚTKU motivuje, aby všechno vyzkoušela co je jen možné, a učí se lásce k životu.

SEDMIČKA touží po vědění kvůli vědění,

DVOJKA používá své vědomosti, aby lépe obstála ve životě, a lépe pochopila seba i jiných,

Pro TROJKU kreativita, sebevyjádření a sdílení poskytuje obrovskou radost,

ŠESTKU zaměstnávají vztahy a chce vědět, od čeho fungují,

DEVÍTKA chce zkusit bezpodmínečnou lásku a touží po dokonalosti ve všem, co dělá.

                                                                                                                                                                PŘEHLED:

KRUH: super vědomí, které v sobě obsahuje i vědomí

POLOHKRUH: podvědomí nebo duše

ROVNÉ ČÁRY: uvědomění, jeho dvě aspekty

SVISLÉ ČÁRY: strana muže, VODOROVNÉ ČÁRY: strana ženy

DIAGONÁLNÍ ČÁRY: symbolizují změny vývoje a uvědomení - tyto v závislosti na původu a směru proudu energie se mohou projevit expanzivně/seberealizace nebo invazně/přijímající

pismeno-a.png

 

 

 

Na každé písmeno se dá  dívat jako na symboly těchto tří rovin.

A /1/ - VŮLE A VŮLE  - písmeno A symbolicky pochází z vyšší roviny  a jde dolů ve dvou směrech, k nižším rovinám. Vodorovná čára poukazuje na jeden intuitivní vztah na mentální rovině, tvořící rovnostranný trojúhelník, z čeho proudí bezprostřední síla směrem k Zemi. Písmeno A v jméně poukazuje na touhu po nezávislosti  a na ctižádost. Jako bezprostřední vliv  písmeno A propůjčuje rychlé myšlení a inspirativní představy.

B/2/ - MOUDROST A VŮLE  - v písmenu B mentálně-citová rovina přitáhne k sobě spirituální a materiální vědomí s cílem sugar.jpgvyhodnocení. Tato uzavírající se forma poukazuje na nesmělost a na introspektivní stáhnutí se. Ty nejbližší často ani nevšimnou, jak je majitel citlivý na každou kritiku a jiné názory. Jen tehdy může ze sebe dostat to nejlepší, když spolupracuje s jinými.

C/3/ - LÁSKA A VŮLE - písmeno C symbolicky vychází z kruhu, ale kruh se neuzavře, zůstane otevřený, poukazuje s tým na touhu po sdílení nahromaděných zkuseností. Z písmena C proudí radost a touha po svobodě. Styl myšlení a mluvy je rozhodně originální, člověk se musí snažit po jejich zušlechtění.

D/4/ - VŮLE A LÁSKA - písmeno je uzavřené, proto vědomí je soustředěné. Vědomí duše proudí na rovinách a podstatu čísla 4 vnáší do rozkvetu země. Kdo má ve svém jménu písmeno D, zřejmě bude muset tvrdě pracovat, když chce překonat různé překážky. Tady pomáhá disciplína a zavedení vhodných návyků. Když je písmena D moc, dává rozhodnost, přesnost a houževnatost.

E/5/ - MOUDROST A LÁSKA - toto písmeno se projeví na všech rovinách, proto majitel se snaží získat skusenosti ve všech oblastech života. Zvědaví lidé, milující dobrodružství, kteří chtějí získat skusenosti kvůli samotnému zážitku. Písmeno E podněcuje mentální aktivitu a sebevyjádření. Pružně přizpůsobí různým situacím , neklidný, hlavně když toho E je víc.

F/6/ - LÁSKA A MOUDROST - u tohoto písmena se ukáže expanze k duševní a mentálně-ci-tové rovině. Takto se snaží co nejlépe poprat s zodpovědností v životě. Může přitáhnout hodně takových situací, kdy může jiných chránit, nebo pečovat o ně. Zároveň když ho ovládne zlá nálada kvůli problémům a napětí, pravděpodobně se stáhne na mentálně-citovou rovinu. Má silný cit pro spravedlnost.

G/7/- MOUDROST A MOUDROST- tvar písmena je téměř kruh, ale na mentálně-citové rovině se otočí do horizontální roviny, poukazuje s tým na zdržování se uprostřed nahromaděné moudrosti. Vědomí se směřuje k hlubokému myšlení, filozofii a k analýze událostí života. Víc písmen G ve jméně ukazuje na přesné analytické schopnosti a v rámci toho schopnost rozpoznání skrytých motivací lidského chování.

H/8/- VŮLE A MOUDROST - v tomto písmenu jsou dvě paralelní, vertikální pohyb označující čáry, , které znázorňují povýšení vědomí. Vodorovná čára je jako pilíř na mentálně-citové rovině. Když se objeví toto písmeno v jménu, existuje  tu možnost dostat se na vyšší rovinu vědomí. Ale toto zvýšení skrývá v sobě taky možnost pádu. Máš vůdčí schopnosti a chceš bojovat za velké výkony.

I/9/ - LÁSKA A LÁSKA - jediná vertikální čára, která spojuje dvě roviny vědomí, jednoznačný, silný a dynamický znak. Je to poslední jednociferní číslo, značí konec jednoho cyklu, s ukazuje na rozplynutí individua a vykročení k univerzálnosti. Můžeš být citlivý, s proměnlivým temperamentem. Když je písmeno I silné /víc/, kvůli sklonu k idealismu jseš vystaven citovým zraněním.

J/10 nebo 1/ - VŮLE A MOUDROST - Jediné takové písmeno, které svou kotvou se sklání nazpátek. Tento sklon oblouku směřuje k moudrosti, nahromaděné duší a používá to jako základ k dalšímu rozvoji. Kým něco začneš, trochu víc rozvažuješ, než jako v případě jiných písmen s jedničkou. V každém případě, když k něčemu rozhodneš, okamžitě se ukážou tvé silné vůdčí schopnosti, inovativní způsob myšlení a jiné schopnosti nutné k úspěchu.

K /11 nebo 2/ - MOUDROST A VŮLE - dvě ramena písmena z mentálně-citové roviny se směřují a vyšší a nižší rovině. Protože je to 11. písmeno, K představuje vystupňovanou sílu a možnost. Máš silnou představivost a velice dobrodružnou osobnost. Když k něčemu rozhodneš, směřuješ k tomu s nasazením silných energií. Ale je nezbytné pochopit i cíle jiných, protože vlastní cíle máš dosáhnout spíše pomocí spolupráce a diplomacie, než pomocí své dominance. V ovzduší harmonie a něžnosti tvé emoce rozkvétají.

 

L/12 nebo 3/ - LÁSKA A VŮLE  písmeno L dostává bezprostřední podnět z vyššího vědomí, co se něžně projeví v materiálním světě pomocí slov a sebevyjádření. Živě a s cesta-od-duch-k-mat..jpgbarvitým stylem roz-dělíš své představy s jinými. Se správným úsudkem objevíš hnací síly jiných a máš velký užitek z této své vlastnosti. Tvá zvědavá povaha pořád zkoumá možnosti vyšších vědění a sebevyjádření.            

                        

M//13 nebo 4/ - VŮLE A LÁSKA  - M na mentálně-citové rovině pochytí představy a potom je stabilizuje k silnému pocitu reality. Jsi rozeným stavitelem a hledáš pevnou zem, na kterém můžeš postavit svůj život a zásady. Tvůj přirozený technický cit a organizační schopnosti dobře Ti poslouží v praktickém životě. Uplatňuješ u sobě přísnou sebe disciplínu a sebekontrola je pro Tebe velmi důležitá.

 

N /14 nebo 5/- MOUDROST A LÁSKA - písmeno N mluví o neustále proudící vyšší inspiraci a o vyhodnocení pozemských zkušeností. N touží po zkušenostech a poznání světa, a před začátkem získání nových zkušeností a ty dřívější předkládá k vyhodnocení vyššímu JÁ. Když to máš ve jménu, jsi energický, vyhladovělý po nových zážitcích a při hledání znovu a znovu převrátíš další kameny. Kvůli své touze po nových vědomostech tvůj náboženský systém může být nedůsledný, zároveň tvé neochvějné úsilí po vědomostech Tě vede k hluboké víře a optimismu v životě. Máš radost z luxusu a pohodlí a máš sklon padat do extrémů v této oblasti.

 

O /15 nebo 6/ - LÁSKA A MOUDROST - O je jako hraniční prstenec našeho JÁ, který může být zároveň schopen vstřebat univerzální moudrost, a taky pro omezující ubohý egocentrismus. O je schopen již kvůli své povaze obejmout problémy světa, proto ty, kteří mají ve svém jménu, musí dát pozor, aby nenakládali na sebe víc zátěže a zodpovědnosti, než kolik jsou schopni zvládnout. Kvůli tomuto svému sklonu můžeš mít v rodině a společnosti nějakou sloužící roli. Vezmeš na sebe zodpovědnost za svůj domov a to Ti poskytuje velkou spokojenost. Sbíráš zážitky, bezvýznamné i důležité. Musíš se naučit rozpoznat, kdy přišel čas pustit takových lidí a představy, s kterými jsi žil spolu příliš dlouho.

 

P /16 nebo 7/ - MOUDROST A MOUDROST -  vliv písmena P je z větší míry intuitivní a intelektuální. Má povahu uskladnit moudrost a jeho  moudré rozdělení s jinými podle nároků. P znamená podnět k studiu hlubokých filozofických a spirituálních nauk. Vypadáš zdrženlivě a jakoby v myšlenkách se zdržoval pořád v nějakých vzdálených světech. Zřejmě je jich víc, podle kterých je Tě těžké poznat. Když rozpoznáš své cíle, máš velkou pohonnou sílu a cílevědomost. Je nejlépe, když Tvé snahy kompenzují humanitární  myšlenky, jinak lehce převažují Tvé osobní ambice. Chceš vyvolat dobrý dojem i za nepříznivých okolností. 

 

Q /17 nebo 8/ - VŮLE A MOUDROST- podobá se písmenu O, ale je tady východ, vystřelení dynamické energie směrem  k Tvým snahám a touhám - prchavý dodatek Tvých úspěchů.  Tato vibrace může působit extravaganci, kvůli které Tě hodně považují za nepoznatelný. Když zvítězíš nad svou chamtivostí, máš velkou šanci dosáhnout finančních úspěchů. Nemáš jenom představivost, kterou sníš své sny, ale máš i dostatečné vůdčí schopnosti k jejich realizaci a vyvolat nadšení v jiných. Vystoupíš proti společenským omezením a útlaku, charakterizuje Tě vášnivá touha po nezávislosti.

 

R /18 nebo 9/ - LÁSKA A LÁSKA - R disponuje s nahromaděnými možnostmi písmena P, ale R prochází citovým utrpením, kým přinese moudrost na projevení se v pozemské rovině. V písmenu R je obrovská možnost, ale kvůli emocionálnímu vývoji  potká hodně zkoušek a utrpení. Kvůli svému uměleckému a básnickému temperamentu jen těžce zvládneš syrovou realitu. Jsi vrozený vůdčí osobnost, který ale přijme pokrokové společenské teorie.  Často  tvé idealistické a neuskutečnitelné cíle způsobují Ti zklamání a stáváš se cynickým a nedůvěřivým. Sílu písmena R možno použít různě, ale tehdy obvykle se projeví nejlépe, když slouží nezištným, humanitárním cílům, a cílem nejsou splnění zištných osobních tužeb.

 

S /19 nebo 1/ VŮLE A LÁSKA - písmeno S symbolizuje vývoj duše na Zemi i v nebi. Velmi se podobá symbolu Jin-Jang.  Ve jménu je silná kreativní pohonná síla, přinese osvícení a inspirativní nápady. Sice Tě přitahují výzkumy náboženských a filozofických teorií,  ale sleduješ vlastní individuální náboženský systém, který vůbec není ortodoxní. Tvou povahu charakterizuje rozhodná touha po sebevyjádření a individualismu. Chceš mít na lidi příznivý dojem, a toužíš po tom, aby ocenili Tvou originální osobnost. Když vypadneš ze své rovnováhy, vtáhneš do svého života nehody a různé úpadky.

 

T /20 nebo 2/ - MOUDROST A VŮLE - moudrost,  kterou vypátral na vyšších rovinách, přinese na Zem formou inspirativních vnuknutí. Když máš v jménu písmeno T,  víš sice přesně, co očekáváš od jiných, přesto zůstáváš velice trpělivý k nim.  Vyzařuje z Tebe takové mateřské teplo. Charakterizují Tě takt, diplomacie a spolupráce s jinými.  Dostal jsi se k takovému bodu, kdy přišel čas pustit staré představy a negativní vlastnosti.

 

U /21 nebo 3/ - LÁSKA A VŮLE - představuje neomezenou vstřebající schopnost duše, a taky  nespočetných nadání, kterými disponuje vnitřní JÁ. Duše vyjádří seba přes city, které se stanou středobodem Tvého života. Zažiješ širokou škálu emocionálních reakcí. Když překonáš stavy deprese a zoufalství, své pečovatelské sklony použiješ pro pomoc jiným. Když tříštíš své energie mezi mnoha projektů a plánů, promarníš své nadání a nedosáhneš své cíle. U ve jménu stupňuje sklon k psaní, zájem o vědu. 

 

V/ 22 nebo 4/ - VŮLE A  LÁSKA - jeho symbolika představuje naplnění ze spirituálního zdroje  a inspirativní nápady rozhodně směřuje k pozemské rovině.V osvíceném stavu dává dobré obchodní a vůdčí schopnosti, kde obvyklé vzory lidského chování obohacuje o vyšší inspirativ-ní moudrost. Musíš sice tvrdě pracovat pro své úspěchy, ale Tvé možnosti jsou nekonečné, když uplatníš ty nejvyšší principy. Ve svém duchu jasně vidíš uskutečnění nějakého plánu, jseš schopný jiným rozdávat nadšení a nechat rozkvétat své projekty.

 

W /23 nebo 5/ MOUDROST A LÁSKA - čerpá inspirace z DUCHU, které realizuje na pozemské rovině. Mezitím přes dialog se svým vyšším JÁ plynule dostává přitakání a a lidské zkušenosti pozdvihne do nějaké vyšší říše. W hledá život, má radost z růstu. Jeho touhou je naplnění života, aby mohl pokročit dál na další úrovně existence.

 

X /24 nebo 6/ LÁSKA A MOUDROST - tak, jako nahoru, tak i dole, střetnutí mezi světlem proudícím dolů a mezi vědomím, snažící se vzhůru. Ty dvě pohyby, které mají tvar trojúhelníku, se střetnou na mentálně-citové rovině, kde musí opustiti a zničit všechna nedorozumění a falešnou moudrost.

 

Y / 25 nebo 7/ - MOUDROST A MOUDROST - má silné intuitivní nadání pro příjem vyšších inspirací. Kvůli své povaze máš dobré psychické a intuitivní schopnosti a musíš se naučit důvěřovat svým silným dojmům. Y poukazuje na tajnůstkářství, a na sklon důkladně probádat tajemství lidstva a univerza.

 

Z /26 nebo 8/ - VŮLE A MOUDROST-  Z rozloží informace jako blesk na jednotlivých rovinách. Jeho projev je velice silný a jeho přítomnost má velký vliv na uvědomění. Máš obrovské množství sebedůvěry, pohonnou sílu a vela energie. Z je téměř ta čistá energie, kterou je možné použít užitečně, ale taky zneužívat. Když dostane pozitivní usměrnění, dává vůdčí schopnosti, finanční úspěchy a dobré organizační schopnosti. Ve svých zvycích se musíš vyhýbat extrémům. Zneužití hmoty Ti dává do řetězů Tvou duši a znemožňuje vývoj.