Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 2. 2011

VÁCLAV HAVEL

 PODROBNÝ NÁVOD NA TVORBU NMŽ  /roční, měsíční, denní / je v knize: Lynn Buess: FOREVER NUMEROLOGY

Numerologická mapa života /NMŽ/ zmapuje celý život až od narození. Je to taková mapa, co připravila naše duše a co jsme dostali kvůli tomu, aby nám pomáhala při naší cestě životem. NMŽ můžeme používat jak ke vhledu do minulosti, pro dodatečné pochopení našeho chování, ale i pro to, aby jsme se podívali dopředu a mohli jsme se stát uvědomělejšími při možnostech a zvratech našeho života.

TRANZIT PÍSMEN OSOBNOST -vyzdvihuje reakce osobnosti na vnější okolnosti a události života Skládá se ze souhlásek.

TRANZIT PÍSMEN - DUŠE - popisuje vnitřní reakce osoby na události života. Skládá se ze samohlásek.

ESENCE je spojená energie vibrací osobnosti, duše a věku. Když číslo esence a osobního roku jsou rovnaké, úkoly jsou ještě silnější a významnější.

Číslo esence platí od narozenin k dalším narozeninám.

Nejdůležitější roky našeho života jsou léta, kdy se číslo osobní roční vibrace shoduje s životním číslem. Numerologie je označuje jako úspěšné roky. To znamená, že charakter a události tohoto roku pro nás mají zvláštní význam. Takový rok je obvykle bohatý na události, a v tomto roce všeobecně možno očekávat osobní úspěchy a zlepšení kvality života.  Neznamená to, že těmito vrcholnými léty svého života proplujeme bez sebemenšího úsilí, že náš život bude řízen jakýmsi "automatickým pilotem". My jsme piloti a život je naše letadlo. Numerologie /stejně tak jako astrologie a tarot/ nám pouze dovoluje nahlédnout do mapy, jakým směrem poletíme, ale je jenom na nás, jak vysoko vylétneme.

 

DATA VĚK OSOBNOST DUŠE ESENCE OSOBNÍ.ROK UDÁLOST
1936 0       25/7 ŽČ  nar. 5.10.1936
1937 1 V A 6 8  
1938 2 V A  7 9  
1939 3 V A  8 1  
1940 4 V E  13/4 2  
1941 5 C E  13/4 3  
1942 6 C E  14/5 4  
1943 7 C E  15/6 5  
1944 8 L E  16/7 6  
1945 9 L A  13/4 7  
1946 10 L A  14/5 8  
1947 11 V A  16/7 9  
1948 12 V E  21/3 1  
1949 13 V E  22 2  
1950 14 V E  23/5 3  
1951 15 H E 28/10/1 4  Začal studovat učební obor laborant
1952 16 H E  29/11 5  
1953 17 H A  26/8 6  
1954 18 H A 27/9 7 = ŽČ MATURITA
1955 19 H A  28/10/1 8  DEBUTOVAL JAKO LITERÁT
1956 20 H E  33 9  
1957 21 H E  34/7 1  Základní
1958 22 H E  35/8 2  vojenská
1959 23 V E  32/5 3  služba /1. DIVADELNÍ HRA/
1960 24 V E  33 4  
1961 25 V A  30/3 5  
1962 26 V A  31/4 6  
1963 27 L A  31/4 7 = ŽČ  
1964 28 L E  36/9 8  OŽENIL SE
1965 29 L E  37/10/1 9  DALŠÍ DIVADELNÍ HRA
1966 30 V E  39/12/3 1  Absolvoval.AMU,vydal.svou1.knihu
1967 31 V E  40/4 2  
1968 32 V E 41/5 3  předseda.kruhu.nezávislých.spisov.
1969 33 V A 38/11 4  získal cenu Obie v New Yorku
1970 34 C A 38/11 5  Rozpuštění svazu, 2.cena Obie
1971 35 C A 39/12 6  
1972 36 C E 44 7 = ŽČ  
1973 37 L E 45/9 8  
1974 38 L E  46/10 9  pracoval v pivovaru
1975 39 L E  47/11 1  premiéra Žebrácké opery
1976 40 V E  49/13 2  
1977 41 V A  46/10/1 3  5  měsíců ve vyšetřovací vazbě
1978 42 V A  47/11 4  další vyšetřovací vazba
1979 43 V A  48/12 5  další vazba
1980 44 H E  57/12 6  VE VĚZENÍ
1981 45 H E  58/13/4 7 = ŽČ  VE VĚZENÍ
1982 46 H E  59/14/5 8  VE VĚZENÍ
1983 47 H E  60/6 9  Ve vězení do únoru, domácí vězení
1984 48 H E  61/7 1  
1985 49 H A  58/13/4 2  
1986 50 H A  59/14/5 3  
1987 51 H A  60/6 4  
1988 52 V E  61/7 5  člen Českého helsinského výboru
1989 53 V E 62/8 6 několik měsíců ve vazbě
1990 54 V E 63/9 7 = ŽČ  1.novoroční prezidentský projev
1991 55 V E 64/10/1 8  
1992 56 L E 64/10/1 9 -konec 1 etapy  stáhl se z veřejného života
1993 57 L A 61/7 1 - začátek zvolen prezidentem
1994 58 L A  62/8 2  
1995 59 V A  64/10 3  
1996 60 V E  69/15/6 4  těžce nemocen, úmrtí manželky
1997 61 V E  70/7 5  nový sňatek
1998 62 V E  71/8 6  další funkční období
1999 63 C E  71/8 7 = ŽČ  
2000 64 C E  72/9 8  
2001 65 C A  69/15 9  
2002 66 C A  70/7 1  
2003 67 L A  71/8 2  Konec 2.funkčního období
2004 68 L E  76/13 3  
2005 69 L E  77 4  
2006 70 V E  79/16/7 5  5 - otočný bod
2007 71 V E  80/8 6  
2008 72 V E  81/9 7 = ŽČ  
2009 73 V A  78/15 8  
2010 74 H A  83/11 9  
2011 75 H A  84/12 1 začátek nové etapy života  18.12.2011 - os.rok 1
             

 

 

Denní numerologická mapa života od 1. do 18. prosince - OSOBNOST se začíná 2. písmenem H, DUŠE 3. písmenem A,  ESENCE = Věk + Den + O + D

  VĚK+DEN OSOBN. DUŠE ESENCE OS.DEN
1    76   H   A 85/13    5
2   77   H   E 90/9   6
3   78   H   E 91/10   7
4   79   H   E 92/11   8
5   80  H   E 93/12   9
6   81   H   E 94/13   1
7   82   H   A 91/10   2
8   83   V   A 88/16   3
9   84   V  A 89/8   4
10   85   V   E 94/13   5
11   86   V   E 95/14/5   6
12   87   L   E 95/14/5   7
13   88   L   E 96/15/6   8
14   89   L   E 97/16/7   9
15   90   V   A 95/14/5   1
16   91   V  A 96/15/6   2
17   92   V   A 97/16/7   3
18   93   V   E 102/3  22/4

 

 Nejčastěji se opakují čísla esence jako: 9, 10, 11, 12, 13, 14/5 /5 - otočný bod/, 15/6 - harmonie, 16/7 - zasvěcení, a poslední 102/3 společenství, komunikace, - to znamená, že ani po smrti nezůstal sám. 1 - ego, 0 - další dimenze, 2 mír, klid

 Vědomě se připravoval na smrt. Věděl, že se blíží k posledním dnům svého života. Když o tom mluvil, tak říkal, že člověk má za sebou nechat pořádek a vzpomínky. Někdy se zmiňoval také o tom, že člověk se neblíží jenom smrti, ale také novému životu, o kterém toho víme mlhavě málo,“ uvedla řádová sestra v rozhovoru. Havel podle ní často opakoval, že chce umřít doma na Hrádečku. Jeho žena Dagmar a osobní lékař Tomáš Bouzek mu slíbili, že ho v žádném případě nenechají převézt do nemocnice.

V den smrti byl Havel podle Holíkové v dobré kondici a mluvil mnohem zřetelněji a lépe než den předtím. „Ráno jsem jeho lékaři, se kterým jsme jeho stav pravidelně konzultovali, psala, že je v dobré náladě. Dohodli jsme se, co mu mám dát za léky, natáhla jsem je do injekce, léky jsem nachystala...“ popsala řádová sestra. Na dotaz, jak probíhal poslední den, sestra uvedla: „Byli jsme tam jen já a paní Dagmar. Já jsem převzala službu v sobotu večer, mluvila jsem s ním několikrát v noci, když nemohl spát.“

Ještě den předtím plánovali Vánoce. „Poslední věta, kterou jsem od něj slyšela, byla: ‚Já chci ještě spát, přijďte tak za hodinu‘. Což běžně dělával. Když jsem tam kolem deváté hodiny byla, ještě spal. Když jsem ale přišla v půl desáté, zdálo se mi, že se jeho dech zpomaluje a stává se mělčím, že se něco mění... Takový dech mají lidé, kteří se blíží smrti. Záhy mezi 9:45-9:50 najednou přišla chvíle, že se už nenadechl. Bylo to, jako když zhasne svíčka, tak tiché,“ uvedla Holíková.

Když se přesvědčila, že je bývalý prezident mrtev, šla za Dagmar Havlovou, která už byla na cestě do pokoje a říkala, že ví, co jí jde říci. „Zůstali tam o samotě a já jsem šla volat doktoru Bouzkovi,“ uzavřela Holíková.

 

 

 ČÍSLO ESENCE            CHARAKTER ÚKOLŮ

      1                   vůle a identita

       2                  spolupráce, kritika, veřejnost

      3                  Kreativita, sebevyjádření, sexualita. Umělecké ambice,

       4                 Práce, disciplína, odhodlání, fyzická stránka života

       5                  nervozita, pohyb, aktivita, flexibilita, sklon k hubnutí

       6                  láska, harmónie, klid, zodpovědnost, někdy problémy s obezitou

       7                 touha po nepoznaném, člověk se mění  /měl by se měnit/v duchovním směru

      8                  moc, peníze, autorita

      9                 láska k bližnímu, idealismus, dokončení

     11                 zvýšená intuice, 

      22                prohloubené hledání životní cesty, zlepšující se finanční situace