Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství andělů skrze čísel

00  Stvořitel ti zdůrazňuje tento vzkaz a žádá tě o pozornost a řízení se radou bez průtahů.

 

0 Nula se vztahuje k modlitbám nebo meditační praxi a všeobsažnému Božímu zdroji. Promlouvá k tobě Bůh.

 

11.jpg

 

1 Tohle je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy.

 

 

2  Měj víru a odvahu. Tvé modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.

 

3  Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) jsou ti nablízku. Slyšeli tvé modlitby a chtějí ti pomoci.

 

4 Andělé jsou s tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí.

 

5 Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací a alchymií. Něco ve tvém životě se mění nebo se začíná měnit k lepšímu.

 

6  Číslo 6 se vztahuje k pozemským materiálním záležitostem, jako je majetek, témata týkající se planety a konkrétních hmatatelných věcí. Pečlivě vyvažuj své myšlenky nebo starosti o hmotné záležitosti soustředěním a vírou v duchovní skutečnost.

 

  Jsi na správné cestě. Pokračuj v dobrém díle!

 

8  Nyní k tobě přichází finanční hojnost.

 

9  Tvůj božský smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím tvých přirozených nadání, vášní a zájmů.

 

10   Dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl(a), jak k tobě tyto informace přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, která dostáváš.

 

angyal.jpg

 

11  Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvé modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

 

12  Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

 

13  Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, bohyni a intuitivní stránku, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

 

14  Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

 

15  Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.

 

16  Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání týkajících se materiálních záležitostí a všechny potřeby se naplní.

 

 

17 Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

 

18  Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době velice rychle uskutečňují a zhmotňují.

 

19  Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky.

 

20  Stvořitel tě žádá, abys měl(a) víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody.

 

5..jpg

 

 

21  Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

 

22 Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

 

23  Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

 

24  Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl(a), že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnost ti pomáhat.

 

25 Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

 

 

26  Věř, že všechny tvé pozemské potřeby se naplňují nyní i v budoucnu. Odevzdej všechny své materiální starosti Duchu a řiď se božským vedením, které tě pobízí k jednání.

 

27  Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.

 

28  Měj víru v hojnost vesmíru. Když ve své víře nadále vytrváš, prosperita se hmatatelně projeví ve tvém životě.

 

29  Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!

 

30  Bůh a nanebevzatí mistři jsou tady, aby ti pomohli. Požádej je, ať ti pomohou zajistit cokoli, co tobě a tvým blízkým přinese mír a co ti pomůže na tvé životní cestě.

 

4..jpg

 

31  Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

 

32  Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste tvá víra v toto spojení.

 

33   Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

 

 

34  Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

 

35  Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.

 

36 Nanebevzatí mistři ti chtějí pomoci s tvým materiálním životem, zvláště tak, že tě podpoří ve tvém životním poslání a že pomohou tvým blízkým. Nanebevzatí mistři tě žádají, ať se soustředíš na Ducha a nevěnuješ zbytečně příliš pozornosti hmotnému světu.

 

37 Nanebevzatí mistři tě božským způsobem vedou po správné cestě. Obrať se na ně v meditaci i modlitbách o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou sis vybral(a), se nanebevzatým mistrům líbí a chtějí ti pomoci.

 

38  Nadchází ti čas větší hojnosti a nanebevzatí mistři tě chtějí ubezpečit o finanční pomoci ve tvém životě. Všímej si opakovaných zpráv, které ti předávají prostřednictvím tvých myšlenek, pocitů, slov a vizí.

 

39  Nanebevzatí mistři říkají: „Chop se práce, služebníku Světla!“ Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.

 

40  Bůh a andělé chtějí, abys věděl(a), že jsou s tebou a že vedou každý tvůj krok. Přijmi jejich milující ruce a otevři se jejich pomoci.

 

7.jpg

 

 

 

41  Andělé říkají: „Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.“ Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš na pomoc.

 

42 Tví andělé tě žádají, abys stále věřil(a), že tvé modlitby jsou slyšeny a vyslyšeny. Jestliže potřebuješ, popros anděly, aby zvýšili úroveň tvé víry.

 

43  Andělé a nanebevzatí mistři jsou s tebou, podporují tě a milují. Mluv s nimi v duchu o svých nadějích, snech nebo obavách a žádej je o pomoc. Objeví se vždy, když je zavoláš.

 

44  Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci, jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

 

45 Andělé tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.

 

46  Andělé ti chtějí pomoci s materiálními potřebami, zvláště když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o pomoc.

 

47 Andělé říkají, že jednáš správně a že jsi na dobré cestě. Chtějí, abys věděl(a), že na tvé cestě jsou s tebou na každém kroku a že ti mohou pomoci ještě více, když je požádáš o konkrétní pomoc.

 

48Andělé hojnosti“ jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Nyní k tobě směřuje více peněz, takže o své finance neměj starosti.

 

49 Andělé tě žádají, abys neodkladně přistoupil(a) k práci na svém božském poslání. Nastal čas završit všechny nedokončené projekty. Udělej si dostatečný prostor ve svém kalendáři, aby ses mohl(a) začít věnovat svým skutečným prioritám.

 

50  Bůh a svět duchů tě naléhavě vyzývají, ať provedeš tuto změnu. Ujišťují tě, že přechod bude harmonický a že tobě i tvým blízkým se dostane v každém směru podpory. Pusťte se do toho a otevřete se v tomto období změny boží pomoci.

 

6.jpg

 

51  Soustřeď se v myšlenkách na pozitivní výsledek během této doby životní změny. I když si možná nebudeš zcela jist(á), co ti přinese budoucnost, můžeš si být jist(a), že věci směřují k lepšímu. Mysli na své záměry a cíle i nadále pozitivně.

 

52  Jediná věc, která je stálá, je změna. Věř této pravdě a neboj se změn, které provádíš a zažíváš. Když se jedny dveře zavírají, otevírají se druhé k něčemu lepšímu.

 

53  Nanebevzatí mistři ti pomáhají této změně uvolnit cestu. Popros je o jejich milující sílu, aby se tak zajistil její hladký průběh.

 

54  Andělé tě ujišťují, že změna, o níž uvažuješ nebo kterou zažíváš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.

 

55  Připoutej se bezpečnostním pásem, když procházíš (nebo se chystáš projít) velkou životní změnou. Je čas opustit, co už nefunguje, a uzdravit nebo nahradit to něčím lepším.

 

56  Zatímco procházíš touto důležitou a velice potřebnou životní změnou, dostává se ti nových požehnání a příležitostí. O všechny tvé potřeby je v této přechodné době postaráno.

 

57  Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu- důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek.

 

58 Tvá finanční situace se mění k lepšímu. Obrať se na „anděly hojnosti“ o pomoc, podporu a vedení ohledně financí a poté postupuj podle jejich rad v moudrém používání peněz a řešení dluhů.

 

59  Tvůj život se začíná stabilizovat a vyjasňuje se ti představa o tvé životní cestě. Přijmi ji plně bez odkladů a pusť se po ní, protože je teď velice vhodná doba pro tebe i tvé poslání.

 

 

60  Stvořitel ti pomáhá s tvými materiálními záležitostmi. Připomíná se ti, že máš nejprve hledat království Boží, a všechno ostatní ti bude přidáno. Soustřeď se srdcem a myslí na odměnu v nebesích a věz, že o tvé potřeby je vždy postaráno.

 

8..jpg

 

 

61 Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je pečlivě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.

 

62  Měj víru v tento svět. Věř, že lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Bud si jist(a), že Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky.

 

63  Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) ti pomáhají v pozemských záležitostech. I ty můžeš pomoci Zemi vystoupit do zlatého věku prostřednictvím svých modliteb, afirmací a božské energie světla.

 

64 Nebeští a pozemští andělé ti pomáhají s hmotnými záležitostmi. Ujišťují tě, že o tvé potřeby je postaráno, zvláště když se soustředíš na svou duchovní cestu. Čím víc vděčnosti cítíš vůči andělům, tím více se otevíráš pomoci.

 

65 Porozhlédni se ve svém životě po změně související s materiálními záležitostmi, například se stěhováním nebo změnou zaměstnání. Je to změna k lepšímu, i když je zpočátku možná nepříjemná.

 

66 Soustřeď se v této době ve svých myšlenkách stále na nebesa a vyhýbej se přílišným starostem o hmotné věci nebo posedlosti jimi.

 

67 Co se týče tvé cesty služby a hmotných záležitostí, jsi vyrovnán(á). Uplatňuješ svou duchovní moudrost při pomoci Zemi a jejím obyvatelům. Pokračuj v dobré práci!

 

68  Jsi ztělesněná hojnost. Udržuj tento proud dáváním na účely, ve které věříš. Otevři svou náruč a vděčné srdce vůči přijímání. Čím víc si dovolíš přijímat, tím více zdrojů budeš mít k dispozici na pomoc druhým.

 

69  Toto číslo se vztahuje k rovnováze podobající se jin a jang. Své duchovní a materiální zájmy uveď do rovnováhy tím, že vynaložíš čas a námahu na obojí. O všechny tvé potřeby je postaráno, věnuješ-li se plně svému božskému životnímu poslání.

 

70 Tohle je poselství od Stvořitele, že jsi na správné cestě. Bud i nadále v kontaktu se svým středem prostřednictvím modliteb a meditací.

 

71  Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

 

8..jpg72  Důvěřuj své cestě a pokračuj v ní. Tvůj optimismus je opodstatněný! Kabalisté znají 72 Božích jmen, takže také toto číslo může potvrzovat a povznést tvé jasné spojení se Stvořitelem.

 

73  Nanebevzatí mistři říkají, že jsi na dobré cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

 

74  Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydala(a), a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.

 

75 Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

 

76 Jsi na dobré cestě a tvé materiální potřeby jsou naplněny nyní i v budoucnu. Odevzdej jakékoli pozemské starosti Duchu a otevři se přijímání.

 

77 Přijmi blahopřání! Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.

 

78 Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel(a), tak sklidíš. Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a vynakládáš tímto směrem svou energii a úsilí. Nyní se těšíš z odměn, které ti plynou z tvého správného jednání.

 

79  Věnuješ se posvátné službě prostřednictvím tvého božského životního poslání a ubíráš se správným směrem k jeho plodům.

 

80 Stvořitel ti naděluje velkou hojnost- ani ne tak jako odměnu, ale na základě božského zákona příčiny a následku. Vzhledem k tomu, žes pracoval(a) na programu prosperity pod vedením Světla, může na tebe Světlo vyzařovat více pomoci.

 

9..jpg

 

81 Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že Zdroj všeho je v tobě. Nyní se ocitáš v pozici, kdy se tvé myšlenky o penězích okamžitě projevují navenek.

 

82  Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, „jak“ je uspokojit.

 

83 Tvá hojnost je uspíšena tvými duchovními kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.

 

84 Andělé ti pomáhají s větší hojností tvých financí. Na „anděly hojnosti“ se kdykoli obrať o radu a vedení ve finančních záležitostech.

 

85  Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a bud ochotna/ochoten dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.

 

86  Odevzdej jakoukoli materiální starost Duchu, protože z nebes ti plyne nová, neočekávaná hojnost. Pozorně si všímej a přijímej mnohé dary a požehnání, jež se ti nabízejí.

 

87 Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledech se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na „zlatou žílu“ tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.

 

88  Velká hojnost je tvoje. V tvém životě je stále víc prosperity. Buď vděčný/á a nezapomínej dávat z těchto darů druhým podle toho, jak se budeš cítit veden(a).

 

89 Tvé božské životní poslání je hojně a všestranně podporováno Vesmírem.

 

90  Bůh podporuje tvůj posvátný smysl života. Pros a vždy dostaneš Boží vedení a pomoc pro tvé poslání.

 

10..jpg

 

91  Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Bud pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.

 

92  Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

 

93  Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť když se týká tvého božského životního poslání.

 

94  Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého posvátného poslání.

 

95  Změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.

 

96  Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven a tvé poslání je potřebné.

 

97  Jsi na dobré cestě plně projevit své božské životní poslání. Pokračuj dál a po cestě otevřeně dávej i přijímej lásku.

 

 

98   Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky (které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy), peníze přijdou samy.

 

99  Pusť se do práce, služebníku Světla! Tvého božského životního poslání je nyní potřeba více než kdy jindy, a pokud můžeš čímkoli přispět k tomu, aby bylo ve tvém světě víc světla a lásky, je nutné to udělat. Příprava na tvou životní práci je nyní završena.

 

100  Nechť jsou tvé myšlenky zcela v souladu s Boží láskou a světlem. Tvé pozitivní myšlenky a činy mají velký dopad- zvláště pak v této době.

 

energ.liec.sp.-pre-ily.jpg