Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 1. 2012

Význam čísel 40, 29, 16

 

 

 

sv-klara-sv-frantisek-s-assisi.jpg

Za číslem 40 stojí silná metafyzická síla. Toto číslo vyjadřuje úplnost. V mnoha kulturách má široký symbolický význam. Důvod je třeba hledat snad ve skutečnosti, že 40 je součtem 28 zastavení Měsíce a 12 znamení zvěrokruhu.

 

V keltské svatyni Stonehenge je 40 pilířů rozestavených v kruhu, který má průměr 40 kroků. Toto číslo se hojně vyskytuje i v Bibli. 40 dní trvala potopa světa a stejně tak dlouho setrval

 

Mojžíš na hoře Sinaj, 40 let byl pastýřem v Midianu a vůdcem lidu Israele v poušti. Po 40-denním čekání bylo zničeno město Ninive.

Prorok Eliáš putoval 40 dní a 40 nocí na horu Horeb.

40 dní prodléval Ježíš před svým veřejným vystoupením v poušti. Po svém vzkříšení strávil ještě 40 dní se svými učedníky.

Podle židovského pojetí člověk dostává rozum teprve ve 40 letech.

Památku 40 hodin, které strávil Ježíš v hrobce, světí katolická církev 40-hodinovou modlitbou.

Ve 40 letech měl Mohamed své první zjevení. Jestliže muslimové chtějí docílit zvláštního účinku, musí 40-krát opakovat modlitbu. Chce-li někdo vstoupit do některého islámského mystického řádu, musí se na vstup 40 dní připravovat modlitbami a půstem. V turečtině 40 znamená "po celý život". 40-denní přikázání čistoty pro šestinedělky, dodržované u Židů a Arabů, pochází snad ze středověku, kdy byly dávány na 40 dní do karantény lodi, na jejichž palubách byli cestující podezřelí z nákazy.

 

Číslo 40 v numerologii symbolizuje hranici a mezník. Starším lidem připomíná, aby nezapomínali na své životní cíle, mladším, aby se zabývali jen těmi plány, které odpovídají jejich současným možnostem.

Kvůli této charakteristice není správné zařadit číslo 40 mezi těžce karmicky zatížené, prokleté čísla, /i když možná mezi šamany a mágy je to problematické číslo/, je to podobně, jako s číslem 70, které je taky třeba brát zvlášť vážně, když se objeví ve vzorci, protože upozorňuje na něco, na co by mělo brát zvlášť zřetel v životě. Takže jen do té míry jsou takzvaně karmicky zatížené, do jaké míry člověk ignoruje, co znamenají.

 

UKÁZKY:

Podle nomenologie se František měl těšit boží milostivosti a slitovnosti. Lidé si ověřili kolem sebe, že většina Františků takto svůj život prožívala, že tito muži chodili do kostela a byli dobrými křesťany, že je nepostihovaly horší trýzně než jiné a s těmi běžnými si dovedli poradit nebo je přijali s křesťanskou pokorou.

 

Podobně je to s jménem Bedřich /40/ - skutečné " programové prohlášení" někdejšího " náčelníka": Jsem ten, jehož moc, bohatství a síla spočívají v mírumilovnosti, který vždy raději volí klidné a pokojné řešení, nevyhledává zbytečné spory a půtky, protože po dobrém lze lépe vše vyřešit k všeobecnému blahu i k blahu těch, jichž jsem vladařem /podle knihy Robert Altman: Osud podle jména, nomenologické obrazy nejčastějších křestních jmen/ .

Jméno Bedřich se stalo nomenologickým signálem člověka nevyvolávajícího spory a hádky, hledajícího mírné řešení. Přátelského, kooperativního, oblíbeného v příbuzenstvu, v úřadě, apod. Nomenologické podvědomí tohoto jména využívají tedy rodiče, kteří s těmito jmény / v ženské podobě Bedřiška- 33/ chtějí u svých dětí dosáhnout životního poklidu bez stresů a frustrací. Protože rodiče budou sami takto povahově zaměřeni, dítě pravděpodobně tyto jejich sklony zdědí a jméno mu je dál aktivizuje. Poklidný život, který Bedřicha či Bedřišku čeká, asi příliš nepřekročí průměr.

Ze ženských jmen má číslo 40 DOMINIKA, ženská podoba mužského jména Dominik. Pochází z latinského "dominus", znamená pán či paní.

 

Nomenologická energie, kterou jména přináší a které působí na jeho nositele či nositelku, nabývá ovšem účinnost pouze, jestliže je přijímána a nositel či nositelka jména pro ni vytváří prostor. Předtým rodiče věděli, že nikterak nepostačí dítěti jméno, že je třeba také vést a vychovávat způsobem, který mu umožní energii tohoto jména převzít jako svou vlastní.

Kdyby bylo číslo 40 prokleté a karmicky zatížené, všech, kdo se narodí se životním číslem 40, by musel čekat tragický osud. Přitom nula dodá čtyřku další dimenzi a znamená vnitřní dary, které jsou: intuice, citlivost, síla, výmluvnost.

 

Číslo 29  sice všeobecně se považuje za karmicky zatížené- milost pod nátlakem, ale se sebou nese také druhotnou vibraci 11, jež by měla být brána v úvahu ve snaze ulevit karmické zátěži: rozvíjení absolutní víry v dobro a sílu vlastního Já a vytrvalé a aktivní pěstování optimismu působí na problémy čísla 29 jako zázračná medicína./ ,   

 

PŘÍKLADY:                                      

        Např.  jméno ZDENĚK má velice dobrý nomenologický potenciál: Zdeněk se jeví jako člověk schopný posoudit "stav věcí", skutečnost, která jse mu "zadána" a ochotný aktivně v tomto zadání působit.  Kolik slavných lidí nosili jméno ZDENĚK, již v dávné minulosti: Zdeněk Kostka z Postupic, královský mincmistr, velmož Zdeněk Lev pán z Rožmitálu, Zdeněk kníže z Lobkovic, a taky v nedávné minulosti i v současnosti kolik umělců a slavných osobností - Zdeněk Fibich, Zdeněk Svěrák, Zdeněk Hajný, .... /i bohužel neslavně proslulý Zdeněk Fierlinger/

 

Nomenologický potenciál tohoto jména vede jeho nositele právě tímto směrem - v každém Zdeňkovi, Zdeňce i Zdeně je kus onoho praslovanského Zdě+slava, který zajisté byl "-slav", tj. chtěl něčeho dosáhnout, mít svůj úspěch, ale zároveň se nevzdaloval životu jako takového v jeho reálných rozměrech.

 

Příklad ženského jména s číslem 29:

Nemusí zoufat ani ty, které mají křestní jméno IRENA, že má číslo 29. Jméno pochází z řeckého slova "eirene", znamenajícího "mír", jho význam je tedy "mírumilovná", "mírná", rozvedeněji "toužící po tom, aby vše řešilo v míru a v klidu, také bychom mohli říct pokojná, uvážlivá, vstřícná, dnešním slovem "komunikativní".První řecká dívka, u níž se z "eirene" stalo "Eirene" s velkým písmenem, tedy jménem, se již před iniciací projevila jako mírumilovná, klidná, nevyhledávající hádky a sváry, jakmile dostala toto jméno, věděla, že nejen taková je, ale má taková být co nejvíce, protože v tom je její osobitost i osobnost. Vážila si toho a snažila se být "eirene" co nejvíc, vždyť se tak jmenovala. A tato dívenka založila nomenologický potenciál i energii jména IRENA.

Samozřejmě, když některá majitelka tohoto jména se tak necítí, je třeba bojovné a vzpurné povahy /protože rodiče nevěděli dopředu, že ve svém horoskopu bude silně obsazené znamení Berana/ a ještě je na to aj pyšná,  s týmto jménem se nebude cítit dobře a bude chtít svou povahu zdůraznit a její oblíbenou hrdinkou bude nějaká válečnická princezna, třeba XENA, tak zřejmě bude chtít se jmenovat po ní a s týmto jménem se již bude cítit dobře.  

 

Jinými slovy, když jméno bylo zvoleno nikoliv dík nomenologickému povědomí rodičů, ale zcela náhodně, podle módy, TV seriálu, atd. otázka zní, či ztrácí pak potenciál, přestává působit energie jména? Nikoliv, Děje se však to, že se "pouze" nemůže naplnit. I v tomto případě platí, že nositel jména a jméno samo jedno jsou, není však mezi nimi soulad, nýbrž rozpor. Jméno nositele neposiluje, ale podněcuje ho k něčemu, čeho dosáhnout není schopen. Výsledkem pak jsou náhradní řešení, snaha vyniknout tam, kde to nevyžaduje schopnosti ani velké úsilí. Ve své podstatě kladné nomenologické hodnoty dostávají záporné znaménko.

 

ČÍSLO 16

Číslo jemné struktury nebo roztříštění

16 je číslo dokonalosti, protože vyjadřuje podrobnější rozčlenění reality. Podle antického učení se celé boží dílo skládá ze čtyř prvků - oheň, země, vzduch a voda - které se dále dělí na 16 podprvků. V křesťanství vznikla šestnáctka jako součet 12 apoštolů, kteří zvěstují 4 evangelia.Proto není divu, že nejvýznamnější boží dům katolického světa, chrám sv.Petra v Římě, má báň se 16 žebry a svatá brána 16 obrazových polí.

Nicméně má symbolika tohoto čísla i problematickou stránku. Jako vystupňování pozemské čtyřky může prozrazovat velké nahromadění hmotné energie. V antroposofii se mluví o 16 cestách zkázy, jako protipól osmi cest vykoupení v buddhismu. V této souvislosti varoval Rudolf Steiner před nebezpečím, že by se člověk mohl příliš hluboce ztotožnit se svou současnou inkarnací. Kdyby to udělal 16x za sebou, vypadne z řetězce inkarnací směřujících vzhůru a příště se musí vtělit za podstatně horších podmínek.

Stinná stránka dokonalosti se však ukáže tehdy, jakmile se zeslabí spojující síla středu. Pak se 16 promění v číslo roztříštění. Tento obtížný aspekt ukazuje tarotová karta VĚŽ. Ta se rozpadá, protože její koruna, symbol centrální síly, byla zasažena bleskem a padá dolů.

 

PŘÍKLAD: Je to podobně s jinými jmény , např.  i 16 /Klára,- vychází z latinského tvaru "clara", což znamená jasný či světlý/ , je to "jméno čistoty" / když nositel/-ka/ jména se nechová podle nomenologické energie jména, energie čísla se obrátí proti němu/ní/ a číslo 40 se fakt stane mezníkem, hranicí /života, zdraví/, číslo 16 namísto zasvěcení přinese zkázu

 

3.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Význam čísel a potenciál jmen

Daniela, 7. 11. 2014 14:10

Dobrý den,tak si tak čtu význam čísel 40,29,16 a nomenologický potenciál jmen.Rodiče,nebo spíše otec mi dal jméno Dana,jsem tak i pokřtěná,ale v rodném listu je napsáno Daniela,z vyprávění vím,že paní na matrice usoudila,jakápak Dana a napsala Daniela.V dětství a mládí mi nevadilo když mi všichni říkali Dano,ale novým přátelům se představuji Daniela i když u některých cítím,že jim to nejde pod jazyk a jméno různě zkracují jako např.Dani. .Dala jsem ho i své dceři.Doma mám knihu