Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reiki a stupně zasvěcení

symbol-reiki.pngREIKI je duchovní cesta, která je nezávislá na církvích a vírách, působí na tělesné, duševní i duchovní úrovni, vede člověka k harmonii se sebou samým, k pocitu spokojenosti, sounáležitosti s přírodou, aktivuje sebeléčební potenciál člověka, odbourává blokády, uvolňuje napětí a očišťuje. Energie REIKI se přenáší dotykem rukou.

 

KI – je životní energie, která existuje stále, je všudypřítomná – bez ní nemůže existovat život. Ki je japonský výraz, Chi je čínský /čchi/, v minulém století tuto energii nazýval hrabě Karl von Reinbach Ód, okolo roku 1734 ji lékař Mesmer nazýval životní magnetismus, křesťané ji nazývají Duch svatý, Světlo či boží Láska, jóga ji nazývá Prána a Rusové Bioplazma.

 

REI – znamená Vesmír /Universum/ nebo universální. Název reiki-1.jpgREIKI dal schopnosti průběžného předávání této energie v 19. století křesťanský mnich doktor teologie Mikao Usui – Japonec, který po dvacetišesti letech usilovného bádání po způsobu, jakým léčil Kristus a Buddha, dosáhl během jednadvacetidenní meditace na posvátné hoře hlubokého duchovního zasvěcení a pochopení symbolů a manter, které našel ve starých sanskrtských záznamech.

 

 

Schopnost stát se vodičem pro energii Reiki se od té doby získává zasvěcením. V tradičním Usui systému jsou čtyři zasvěcení pro I. stupeň, který dává možnost předávat tuto univerzální životní energii dotykem rukou a tímto způsobem podpořit, harmonizovat klienta na fyzické, citové, psychické i duchovní úrovni a „nastartovat“ sebe-uzdravující proces, který má v sobě zakódován každý živý tvor. Absolvováním I.stupně REIKI Usui shiki ryoho se absolvent nestává léčitelem, ale vodičem vesmírné životné energie bez ohledu na svůj energetický potenciál a může tedy dodávat energii i sám sobě.

 

Zasvěcením do II. stupně získává adept schopnost, po podrobném dohovoru s klientem, navázat kontakt s hlubokým podvědomím člověka a spolu s ním uskutečnit změnu v jeho energetickém programu – ve špatně zakódovaných stereotypech vědomého i podvědomého myšlení, čili psychické ošetření. Dále získává schopnost pře-konávat čas i prostor – tak zvané dálkové ošetření – pro případy, když klient nemůže z vážných důvodů být přítomen. Mistrovský stupeň dává schopnost zasvěcování do všech stupňů. V tradičním systému Usui shiki ryoho jsou pouze tři stupně Reiki.

 

Každý může dávat sobě i komukoli energii bez jakéhokoli zasvěcení víme přece, že má-li kdokoli nějakou bolest hned si tam dá ruce-nebo jednu ruku- takže je-li někdo zasvěcen, cítí totéž-co by cítil bez toho zasvěcení-jenže protože mu bylo řečeno že je správně zasvěcen- tak tomu věří a myslí si,že energii přijímá odněkud. Každá maminka má-li její dítě nějakou bolest-dá ruku na to místo a dítěti se uleví. Jak tedy zjistit jestli bylo zasvěcení správné a nedáváme energii ze sebe?

 

Jednoduché- jakýkoli akupunkturista, nebo homeopat, z kterých většina z nich má přístroj EAV- dokáže změřit (náplň energických drah) před tím, než někomu člověk dá energii (dotykovou!) a potom. Není-li člověk zasvěcen, nebo je nesprávně zasvěcen- přístroj ukáže, že se jeho energické dráhy oslabily. Je-li člověk zasvěcen od tradičního mistra Reiki Usui Shiki Ryoho- přístroj ukáže, že se mu ještě zvýšila náplň jeho energických drah.