Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik REIKI

dr_usui.jpgV minulém století byl systém REIKI znovuobjeven křesťanským knězem dr. Mikao Usuim v Japonsku. Dr. Usui vedl malou křesťanskou univerzitu Došiša v Kjótu. Kromě toho příležitostně kázal. V polovině minulého století měl Mikao Usui na univerzitě v Kjótu kázání. Tam se ho studenti před bohoslužbou zeptali, zda věří všemu, co stojí v bibli. Například tomu, že Ježíš uzdravoval lidi pouhým pokládáním rukou. Usui přisvědčil.

 

Ptali se, jestli by i on něco takového dokázal a Dr. Usui musel odpovědět záporně. Za to si Dr. Usui vyslechl, že slepá víra je v pořádku pro něj, jako starého člověka. Jeden ze studentů prohlásil, že on nebude svůj život a svou práci budovat na něčem, co mu nemůže nikdo dokázat. Tato diskuse na Dr. Usuiho tak zapůsobila, že hned v příští den složil svůj úřad a vydal se hledat odpověď na tuto otázku.

 

Odjel z Japonska do Ameriky. V Chicagu studoval jazyky, kterými byla psána Bible, aby se dostal k přímým zdrojům informací o Ježíšově uzdravování psaném v Novém zákoně. Stal se doktorem teologie. Ale co hledal, to neodhalil. Pak se vrátil do Japonska a začal se zajímat o Buddhu a jeho učení.

 

V Japonsku navštívil mnoho buddhistických klášterů, aby tam hledal odkazy, které by ho dovedly dál. V jednom buddhistickém klášteře se dozvěděl, že v současné době zaměřují svou pozornost na léčení duše, ale tajemství uzdravování těla znali, jenže už zapadlo v zapomenutí.

 

V následujících letech se naučil čínštině a nakonec i sanskrtu. Konečně v knihovně jednoho kláštera nalezl svitky s rukopisy a kresbami neznámého žáka Guatama Buddhy, který přesně popisoval, jakých symbolů, manter a rituálů Buddha používal k uzdravování. Dr. Usui jich však nedokázal použít, zasedl k meditaci a poprosil Vyšší bytosti o radu.

 

Během meditace dostal Dr. Usui vnuknutí, že má navštívit posvátnou horu Kurjama poblíž Kjóta, zdržet se tam 21 dní, postit se a meditovat, aby došel osvícení. Dr. Usui se 21 dnů postil a meditoval. Po 21 dnech se mu po modlitbě a prosbě o osvícení v dálce zjevilo světlo, které se k němu blížilo a stále více a více se rozjasňovalo. Vyděsil se, chtěl utéci, ale uslyšel vnitřní hlas, který mu říkal: "Tak dlouho jsi hledal, postil se, meditoval a prosil o osvícení a teď bys vše vzdal?" Záře ho zasáhla uprostřed čela a upadl do stavu transu. Všude kolem viděl pestrobarevnou záři, z níž vyplouvaly zlaté, modré a fialové kruhy. V každém kruhu byl jeden ze symbolů, se kterými se seznámil ve svitcích a rukopisech žáka Guatama Buddhy.

 

Měl pocit, jako by se tyto znaky staly součástí jeho bytosti. Pak uslyšel hlas, který řekl: "Dostáváš klíč k léčbě, nauč se tyto znaky, zapamatuj si vše a nedovol, aby toto bylo zapomenuto!" Až po několika hodinách procitl z transu. Plný elánu a nadšení se vydal na cestu zpět. Cestou si poranil nohu a když si rukama ránu ošetřil , bolest a krvácení rychle ustaly. Něco se stalo s jeho rukama, byly celé rozpálené. Po sestupu z hory zašel do hostince na jídlo. Tam mladou Japonku zbavil bolesti zubů.

 

Tím se již podruhé přesvědčil přiložením svých rukou, že z jeho rukou proudí léčivá energie a že tuto může předávat sobě i druhým. Jak však naložit s tímto darem, kterého se mu dostalo? Při meditaci se mu opět dostalo vnuknutí, které ho přivedlo do tokijské žebrácké čtvrti. Tam léčil 7 let, mladé i staré a mnohé taky uzdravil pomocí REIKI. Po čase však uviděl mnohé, které léčil, žít opět mezi žebráky. Neunesli odpovědnost, kterou na ně kladl normální život. Život žebráků byl pro ně pohodlnější.

 

Po této zkušenosti Dr. Usui žebráckou čtvrť opustil. Vrátil se do kláštera poblíž Tokia. Tam se naučil zásadám, které je nutno dodržovat při pomáhání druhým. Uvědomil si, že je nutno léčit jak tělo, tak i ducha. Naučil se pěti duchovním zásadám práce s REIKI.

 

Naučil se, že produchovněním svého života změní i kvalitu energetického pole. Tím se změnil život Dr. Usuiho i způsob léčby nemocných. Poznal, že nestačí vyléčit člověka tělesně, ale i duše by měla být zahrnuta do léčebného procesu. Takže každý příjemce REIKI by měl převzít na sebe co největší díl odpovědnosti. Doktor Usui, sepsal co se naučil, aby i další generace mohly těžit z jeho poznatků a postaral se o to, aby každý žák dostal řádné poučení při zasvěcení.

 

Dr. Usui, sepsal co se naučil, aby i další generace mohly těžit z jeho poznatků a postaral se o to, aby každý žák dostal řádné poučení při zasvěcení. Dr. Usui shromáždil kolem sebe šestnáct dalších Reiki mistrů - učitelů, aby dodržel slib, který dal na posvátné hoře Kurijama. Dr. Usui zemřel v roce 1893 a před svou smrtí pověřil Dr. Chudžiro Hajašiho uchováním tradice školy a on se stal dalším velmistrem, který zřídil v Tokiu malou REIKI kliniku. Na klinice léčil i těžké případy jako je rakovina pouze pomocí REIKI a speciální diety spočívající pouze na čerstvé syrové stravě.

 

Během svého života zasvětil 13 REIKI mistrů. Před vypuknutím druhé světové války zasvětil do velmistrovského stupně dvě ženy, neboť předpokládal, že většina mužů bude riskovat svůj život ve válce. Jednou z žen byla jeho manželka, která šířila Reiki v Japonsku a okolních zemích na Dálném východě.

 

Druhá z žen, narozena na Havajských ostrovech, velmistr Hawajo Takata pak vyučovala Reiki na Havajských ostrovech, v USA, Kanadě a Jižní Americe. Když v roce 1980 zemřela, zanechala po sobě 22 tradiční metodou vyškolených učitelů REIKI. Před svou smrtí uvedla do úřadu Velmistra svoji vnučku Phyllis Lei Furumoto a dr. Barbaru Weber Rayovou a dala jim k dispozici metodiku, jak zasvětit další mistry. V současnosti je na světě několik tisíc Reiki mistrů a nemají povinnost se registrovat, ani jinak organizovat.

 

Většina lidí se ptá, proč se za Reiki platí. Lidé velice často argumentují jak to, že za něco takového musím platit, vždyť je to ,,dar" . Ano, je to dar a každý, kdo s Reiki jednou začne pracovat si možná uvědomí, jak málo za tento ,,dar" dává.

 

Cena seminářů, "dle mého názoru", není vysoká a odpovídá námaze mistra. Nejde pouze o samotný seminář, ale mistr Reiki se na seminář připravuje, píše skripta, studuje knihy. Na semináři Vám mistr pak předá veškeré zkušenosti, které načerpal za mnoho let své práce. Po zasvěcení se můžete na něho kdykoli obrátit a on se Vám bude snažit pomoci s Vašim problémem. Dr. Mikao Usui po sedmi letech léčení zadarmo došel k závěru že nikdo se nemůže skutečně uzdravit, pokud pro něj jeho zdraví nemá cenu, a proto by měl každý poskytovat za zasvěcení do stupňů reiki protislužbu."

 

Tato myšlenka byla od dob Dr.Mikao Usui předávána z mistra na mistra a i dnes tvoří důležitou součást tradiční výchovy reiki. V našem systému jsou to tedy peníze, v Indii např. několikaměsíční služba mistrovi. Cena zde tedy funguje jako filtr skutečné potřeby jedince a jeho odhodlání.