Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 11. 2015

Východní duchovní mistři o karmě

Největší bohatství poznatků o povaze a působení karmického zákona můžeme najít ve spisech a učeních různých duchovních učitelů, z nichž většina pochází z Východu a jejichž kořeny učení se tedy opírají o buddhistickou a hinduistickou tradici. Paramhansa Yogananda, jeden z prvních duchovních učitelů, kteří své učení šířili v západním světě, napsal pozoruhodnou a inspirativní knihu“ Životopis jogína“ , ve které můžeme najít tento citát:

 

„Úděl, karma, osud – říkejte tomu, jak chcete – je zákon spravedlnosti, který nějakým způsobem – ale ne náhodou – určuje naši rasu, náš fyzický vzhled a některé z našich mentálních a emocionálních rysů. Důležitou věcí, kterou musíme pochopit, je to, že i když nemůžeme uniknout svému základnímu „ustrojení“, můžeme pracovat v souladu s ním.

 

A právě tady se dostává ke slovu svoboda vůle. Máme svobodu volby a rozlišení až po hranice svého chápání a když své schopnosti volby správně využijeme, naše pochopení roste. Když pak člověk učinil svou volbu, musí přijmout její důsledky a odtud pak pokračovat...

 

Yogananda dále vysvětluje, jak se účinně vypořádávat se svou karmou a jaký má být správný postoj k našemu osudu:

„Semena minulé karmy nemohou vyklíčit, jestliže je spaluje božský plamen moudrosti....“ Čím hlubší je sebeuvědomění člověka, tím větší vliv má na celý vesmír svými nepostižitelnými duchovními vibracemi a tím méně se jeho samotného dotýká proud jevů /karma/.

Yogananda také dobře znal astrologii, protože jeho guru znal všechna dávná umění a vědy.

 

Jeho komentáře o astrologi a sféře jejího vlivu si zaslouží pozornost:

„Dítě se rodí na svět v ten den a v tu hodinu, kdy jsou nebeské paprsky v matematické harmonii s jeho individuální karmou. Jeho horoskop je složitým portrétem, který rozkrývá jeho minulost a pravděpodobné budoucí výsledky. Ale horoskop narození může vykládat jen člověk s intuitivní moudrostí, a takových není mnoho.

 

Duchovní učitel Meher Baba, který má v USA množství následovníků, vysvětluje působení karmy takto:

„Jako hrubohmotné tělo se rodíte zas a znova dokud si neuvědomíte své skutečné Já.Jako myslse rodíte jen jednou a umíráte jen jednou – v tomto smyslu se neinkarnujete. Hrubohmotné tělo se neustále mění, ale mysl /mentální tělo/ zůstává stejná. Všechny dojmy /sansáry/ se ukládají v mysli. Dojmy je nutno buďto nechat vyhořet nebo je neutralizovat skrze čerstvou karmu v následujících inkarnacích. Rodíte se jako muž, žena, jako boháč, chuďas, s brilantním rozumem, jako hlupák.... abyste měli bohatší zkušenosti, které vám pomohou překročit hranice všech forem duality“.

 

Natální horoskop v symbolické podobě odhaluje základní životní vzorec člověka: možnosti, talenty, závislosti, problémy a převládající mentální charakteristiky. Jestliže tomu tak je, pak natální horoskop zjevně ukazuje plán nebo rentgenový snímek současné pralabd duše nebo osud, karmu. Na horoskop se můžeme dívat jako na rozvíjející se vzorec energie člověka, a tento vzorec se projevuje na všech úrovních současně – na fyzické, mentální, emocionální a inspirované, podle čtyř živlů: země, vzduchu, vody a ohně.

 

Sinchit nebo nahromaděná karma se v horoskopu neprojevuje, protože není pro tento život určena.

Kriyanam karma také není v horoskopu znázorněna, protože máme určitý stupeň svobody – byť omezený – v tom, jakou karmu si budeme tvořit v současnosti. I když natální horoskop ukazuje karmu a tedy i omezení, která nás spoutávají a brání nám, abychom se cítili svobodně, je horoskop také nástrojem, díky kterému můžeme jasně spatřit, v jakých oblastech musíme pracovat na změně našeho běžného způsobu projevu. 

 

4.jpg