Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. 3. 2015

Edgar Cayce

 

 

Před 138 lety 18.3.1877 se narodil Edgar Cayce který byl jedním z největších a nejznámějších amerických sensibilů/mystiků/léčitelů: 

 

sfpage.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Měl mnoho darů, které v průběhu svého života postupně rozvíjel. V průběhu 42 let, kdy se věnoval mimosmyslovému vnímání, poskytl na 20 tisíc výkladů, z nichž více než 13 tisíc bylo zdokumentováno. Více než 2/3 byly zdravotní výklady. Druhé nejpočetnější byly tzv. životní výklady.

Edgar Cayce pracoval tak, že se vždy uvedl do stavu transu, ve kterém se napojoval na univerzální vědomí a získával odtamtud odpovědi pro člověka, který za ním přišel pro pomoc. Vždy mu u toho asistovala jeho manželka, která ho vedla a pokládala mu otázky, či četla něčí sen, o jehož výklad pacient žádal. Edgar Cayce odpovídal z hypnózy změněným hlasem na požadované otázky. Občas se stávalo, že v průběhu výkladu přinesl poselství, týkající se někoho dalšího, většinou šlo o bližní člověka, kterému podával výklad.

 E. Cayce jako ortodoxně věřící a pobožný člověk se zpočátku bál tento svůj mimořádný dar využívat ve prospěch jiných. Až později ho k tomu přemluvili přátelé.

K lékařským výkladům mu stačilo znát jméno pacienta a jeho adresu.

Edgar Cayce byl křesťan. Byl velmi silně věřícím člověkem, který si každý rok přečetl Bibli a jeho ideálem byl Ježíš.

V průběhu času se v jeho zdravotních výkladech objevovalo stále více náznaků a spojitostí s minulými životy. V bdělém stavu si toho nebyl vědom, ale když si později pročítal své výklady, bylo mu jasné, že na tom všem je něco víc. 20 let potřeboval k tomu, aby se připravil na další krok – životní výklady.

Když poskytl první výklad, kde zmínil o reinkarnaci, po probuzení byl – jako věřící křesťan – sám z toho šokován.

Během druhé světové války z lítosti nad osudy vojáků odvelených na frontu poskytl víc výkladů denně, než kolik sám sobě doporučil. Byl vyčerpaný a zemřel na mrtvici 3.1.1945.

V jeho radixu je typické, že na východě je jen jedna planeta, URAN. Je téměř plně zaměřený na ostatní. Taky jako Středně-sangvinický typ a emocionálně Empatický se dokázal naladit na kdokoli jiného. 

 

cayce-cakry.jpg

 

 

Hlavním impulzem jeho inkarnace je Slunce v bráně 25 - Nevinnost, všeobjímající, transcendentní láska ke všem živým tvorům. 

Uzemnění v bráně 46 - láska k tělu.  Slunce je zároveň vladařem jeho horoskopu, proto účinek  Slunce v dané bráně je znásobený. 

 

 

cayce-e.-hd...jpg

4.jpg

 

Jess Stearn: Minulé životy Edgara Cayceho 

Úryvek z knihy

Když se onoho dne Edgar Cayce probudil z transu, celý svět se pro něj změnil. Hovořil totiž o jednom ze svých minulých životů. Byl trojským válečníkem, jenž ochraňoval vstupní brány Troje před Řeky před třemi tisíci lety. Představa trojského válečníka Caycemu příliš neseděla. Když se podíval do zrcadla a spatřil vysokého štíhlého muže s poněkud pokleslými rameny, musel se usmát. Rozhodně nevypadal jako válečník. „Nevím, co si o tom mám myslet,” řekl Lammersovi, jenž jej o tento výklad požádal na základě předchozího výkladu, v němž Cayce popsal Lammersův minulý život rovněž v Tróji. Lammersovo vzrušení se stupňovalo.

Nevidíš Cayce - znali jsme se již předtím. A to je důvod, proč jsme se znovu v tomto životě sešli. Jsem si tím naprosto jistý. Tímto způsobem funguje reinkarnace. Byli jsme společníky ve zbrani, nyní jsme společníky v duchu.”Upřel na Cayceho pohled. „Našli jsme svůj vyšší cíl.” Cayce se poškrábal na hlavě. „Jaký vyšší cíl?” „Nechápeš?” vykřikl Lammers nadšením. „Objasnit význam smrti!” Cayce se podíval stranou a začal uvažovat. Vždy rozuměl všemu, co řekl během výkladu. Existovali totiž hmatatelní lidé, kteří jej požádali o výklad a jeho lékařská doporučení, jež se většinou ukazovala jako správná. V tomto případě byl konfrontován s novým jevem. Hovořil o čemsi, co nebylo možné ani potvrdit, ani vyvrátit. Měl o čem přemýšlet, neboť během několika dní popsal své další životy:- v koloniální Americe a ve Francii v době vlády Ludvíka XII. Rozhodl se, že na nějaký čas, než k těmto informacím zaujme postoj, s výklady přestane. Neznal Lammer- se příliš dobře - alespoň ne v tomto životě - a nebyl si jistý, zda si z něj nedělá legraci. Pokud tyto výklady byly správné, pak potvrzovaly, že reinkarnace je skutečností. Avšak jeho křesťanská víra něco podobného nepřipouštěla. Zeptal se sám sebe » - Není hříchem věřit v reinkarnaci a současně věřit v Ježíše a v Boha?

Lammers se ho snažil uklidnit. „Reinkarnace byla židovsko-křesťanským konceptem. A můžeš ji najít také v bibli. Farizejové věřili v reinkarnaci.” Cayce zavrtěl hlavou. ,A v Asii v ní věří většina lidí.” Cayce nebyl přesvědčen. Přemýšlel o tom, co by tomu řekli žáci jeho nedělní školy. Karma byla nové a cizí slovo.

Vyhledal jeho význam ve slovníku. „Síla vytvářená lidskými činy je motivující silou pro opakovaná zrození, než daná duše dosáhne dokonalosti a od následků této síly se osvobodí.”

Položil si otázku. Jestliže máme minulé životy - proč si je nepamatujeme? Lammers byl seznámen s názory indických duchovních učitelů na toto téma. „Potom bychom byli zatíženi minulostí a nebyli bychom schopni účinně čelit našim momentálním problémům.” Cayce mu oponoval: ,A proč si je tedy pamatuji já?” Lammers pohotově odpověděl. „V podvědomí jsou uloženy všechny naše vzpomínky na předchozí reinkarnace. Nic není zapomenuto. Tvoje vědomí je unikátní.

 

4.jpg