Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nada Shakti

 

N.Shakti Sladění a harmonizace bytí.mp3

 

cakry.jpgNaše tělo má 7 hlavních center energie neboli čaker. Čím více se otevřeme a probudíme  ke znalosti těchto center, tím více je vědomě můžeme pročistit a zharmonizovat a tak regenerovat a posílit celé naše bytí. Náš dech a vědomé prodýchávání center a tyto čisté tóny, jemné zvukové vibrace jsou přímou cestou vedoucí k pročištění, sladění a harmonizaci celého bytí. Na této nahrávce Nada Shakti zpívá tyto tóny, které přicházejí z hlubokého ticha a mají sílu přenášet energii a aktivovat tyto centra. Abyste mohli plně přijmout tyto čisté tóny, lehněte si do uvolněné pozice, nohy jsou mírně od sebe, paže od těla, dlaně nahoru.

Zavřete oči a jdete hluboce do sebe. Soustřeďte se na váš dech. Dýchejte zhluboka, plně a vědomě. Buďte plně v přítomné chvíli, zde a nyní, v plné přítomnosti vašeho bytí. Vědomě prodýcháváme každou čakru, postupně od první čakry na spodním konci páteře až až k poslední nad temenem hlavy. Zároveň nasloucháme čistým tónům. Nejdřív slyšíme tibetský zvonek, který vždy oznamuje začátek soustředění na jednotlivou čakru. Poté následují čisté tóny. Naslouchejte pozorně a vědomě této zvukové vibraci a koncentrujte se při tom na příslušné centrum. 

Uvolněte celé vaše bytí a přijímejte tyto vibrace plně a vědomě. Prociťujte celé vaše bytí zklidněné, ztišené a zharmonizované. 

 

 

N.Shakti Pročištění a harmonizace krystalů křišťálu a okolí.mp3

 

Krystaly nejprve očistíme v proudící studené vodě nebo ve vodě s mořskou solí. Poté je vystavíme slunečnímu záření, aby se nabyly jeho energií. Při tomto procesu přehráváme čisté tóny z nahrávky hodinu nebo i více. Tyto zvukové vibrace napomáhají zharmonizování a pročištění nejen křišťálů, ale i celého okolí. 

 

 

Nada Shakti je v duchovním světě pojem. Je nejen učitelkou jógy, autorkou řady kazet s meditační hudbou nada-shakti-2.jpg/Sound Mandala, Crystal Clear, Samadhi, Shanti Devi a Jiva Mukti/, knížky o józe ale i guruem na duchovní cestě. Pracuje s jednotlivci i skupinami v jejich transformačním procesu na celém světě – hlavně ale v Indii, Americe a v Evropě.

 

Potkala jsem ji osobně i 2x, v 90-ych letech, jednou na jejím vystoupení v Dobříši, později v ášrámu ve Střílkách, kde nějakou dobu pobývala. Byla osobitá, originální, vyčnívala, nezapadla mezi jogíni, kteří mají potřebu pořád někoho uctívat a někomu klanět.

 

Narodila se 10.4.1941 v Praze.

 

nada-radix.jpg

 

Má Slunce v Beranu, pravděpodobně v bráně 51 - šok, zasvěcení. Lunu v Panně nebo ve Vahách. Bohužel  přesného času narození se nedá vědět, kde je Ascendent a jak jsou životní oblasti v radixu.

 

nada-cakry.jpg

 

 

 

4.jpg

 

 

Co bylo na počátku tvé duchovní cesty, co způsobilo, že si zasvětila svůj život józe, meditacím a duchovní práci?

nada-shakti.jpgVšechno začalo už v dětství, kdy jsem pociťovala silnou touhu po svobodě. Dívala jsem se kolem sebe a tušila, že jsem vlastně jen jakýmsi pozorovatelem dění. Vnitřně jsem přitom věděla, že to, co vidím, není celý obraz, že něco chybí a toužila jsem „něco“ poznat. Bylo zajímavé, že jsem se inkarnovala právě v Československu, v Praze v době války, kdy tady nebyla svoboda.

 

Nyní, když se ohlížím zpět, vidím, že mé duševní Bytí záměrně namanifestovalo zrodit se ve střední Evropě, v zemi, kde po válce došlo k revoluci a k další nesvobodě, jíž se muselo znovu propracovávat kupředu. Touha po svobodě byla velmi silná a vnější prostředí představovalo část karmy, kterou jsem měla odevzdat. Jsou stupně svobody.....

Když jsem poprvé slyšela slovo Amerika, rozeznělo se v mém Bytí jako mantra. Bylo mi, jako bych tu zemi znala odpradávna a věděla jsem, že tam jednou budu žít, protože mě tam čeká práce, z níž vzejde poslání. To bylo prostě dané.

Myslíš, že jsi žila v některé dřívější inkarnaci v Americe?

Určitě. Má touha odjet do Ameriky byla velmi silná. Cítila jsem, že je to můj domov. A když jsem pak do Ameriky přijela, skutečně to byl návrat domů. Ta země se mnou úžasně rezonovala, hlavně američtí Indiáni. Později, když jsem se začala zabývat jógou, žila jsem v Kalifornii a cestovala po Arizoně nebo v Novém Mexiku, rozpomínala jsem se na některé své minulé životy, kde jsem žila v této zemi jako Indián.

 

Kdy jsi vlastně odjela do Ameriky?

Z Československa jsem odešla před dvaceti pěti lety. Nějaký čas jsem žila ve Francii, v Německu a v Anglii. Odtud jsem odešla do Ameriky. Je to asi dvaadvacet let. Je pravda, že na mou duchovní cestu měl určitý vliv i zážitek klinické smrti, který jsem měla už v Česko- slovensku. Tehdy, když jsem procházela svými karmami, se všechno tak nahromadilo, že jsem chtěla odejít z tohoto světa. A tehdy jsem zažila klinickou smrt.

 

Byla taková, jak ji popisuje Moody?

Bylo to opravdu tak. Prošla jsem černým tunelem, vešla do nádherného světla. Obklopil mě nesmírný mír a blaho, mé Bytí stoupalo blíž k nádhernému světlu. Bylo to tak krásné, že jsem se nechtěla vrátit. Můj čas však ještě nenastal, takže jsem cítila, jak mé vědomí klesá od světla zpátky do těla. Byl to nádherný prožitek, zkušenost, první dotek věčného života. Bylo zajímavé, že potom, co jsem tohle prožila, přišel pas a já mohla odcestovat.

 

Žádala jsem o pas víc než deset let a stále nic. Teprve, když jsem získala určitou zkušenost a naučila se určité životní lekce, se pas objevil. Všechno do sebe přesně zapadalo, bylo to neuvěřitelná synchronizace událostí. Odcestovala jsem okamžitě. Nechala jsem za sebou všechno – staré energie, rodinu, přátele, všechno jsem odevzdala. Můj odjezd byl pro mě nový začátek.

 

Moje Bytí nebylo v dobrém stavu, hodně jsem si prožila bylo třeba se důkladně pročistit, léčit se. To už jsem ale věděla, že chci žít v opravdovém zdraví, že chci získat vnitřní klid dát dobro světu, zkrátka jsem na sobě začala tvrdě pracovat. Věděla jsem, že to, co hledám, je ve mně, že nic nemohu najít venku.

 

Systém jógy byl pro tebe určitě jen pomůckou, metodou, která tě mohla přiblížit k cíli.

Ano. Jóga byla pro mě strašně důležitá. A nebyla to jen hathajóga ale i dechová cvičení, meditace a zpěvy..... Bylo to všechno naprosto přirozené, moje problémy zmizely, bylo to blaho a přitom všechno přicházelo jako by samo o sebe. Čím víc jsem se józe věnovala, tím rychleji probíhalo pročišťování vědomí, které se rozšiřovalo, začínala jsem rozpomínat na svá propojení z předešlých životů, na život v Indii a byla jsem velice požehnaná, když se objevil opravdový mistr, velmi čistá bytost, osvícený člověk z himalájských hor....

 

Učitelů jógy je hodně, ale potkat někoho, kdo má čistotu v srdci, opravdovou nevinnost, nesmírnou lásku a moudrost, to je vzácné. A on tohle všechno měl. On prostě zářil. Inicioval mě do jógy, dal mi mantru a mnohem víc. Potvrdilo se mi tím i úsloví, že „když je žák připraven, učitel se objeví“.

 

Tvůj duchovní vývoj i soukromý život musely zaznamenat obrovskou změnu, jak jsi to všechno přijímala?

Můj duchovní vývoj se zrychlil. Denně jsem věnovala hodiny józe, vytvořila jsem si svůj režim, začínala jsem relaxací, potom následovaly ásány, dechová cvičení a nakonec meditace. Moc mi to pomáhalo. Brzy jsem začala pociťovat, jak se mé Bytí otevírá, jak jdu do větší hloubky, jak se pročišťuji, odevzdávám se, jak se přibližuji k vnitřnímu míru, po kterém všichni toužíme.

 

Pak jsem se začala učit. Vyučovala jsem jógu na různých školách, v Bostonu, na univerzitě v Cambridgi. Napsala jsem také knížku Jóga a mi všichni, která vyšla v Bostonu. Žila jsem v klidu, míru a pohodě, když mi můj vnitřní hlas sdělil, že musím opět všechno odevzdat a začít znova. V té době jsem byla ještě vdaná, měla jsem dobré místo v Bostonu, s manželem jsme byli výborní přátelé....

 

Moje vnitřní Bytí však toužilo od všeho se osvobodit, všechno odevzdat.... A tak, i když z vnějšího pohledu se můj život jevil bezproblémově a všechno bylo perfektní, věděla jsem, že to, co mám, mě už nenaplňuje, že už mi to nic nepřináší. Má duše prahla po svobodě a já se chtěla cele věnovat duchovní cestě. Himalájské hory volaly....

 

Lidé někdy přicházejí a žádají zázraky, hledají zázračné léčitele, psychotroniky, jogíny, rychlé vyléčení...

To je část iluze. Myslíme si, že za nás někdo něco udělá, hledáme takové ta zkratky, aby to bylo lehké a aby to bylo rychle. Ve skutečnosti každá bytost musí projít své lekce, musí projít vývojem ve svém rytmu, mnoho se naučit a pak všechno odevzdat. Zevní pomoc přijde, když o ni požádáme, ale impuls musí vyjít z jednotlivce.

Jde vlastně o to, posílit vnitřní duchovní sílu, ale ultimativní vyléčení spočívá v propojení s naši duchovní silou, s léčivou silou v nás, to je síla lásky. Jen tak lze dosáhnout totálního uzdravení.

 

nada-shakti-hd.png